Laverge Cleaning bereidt zich voor op nieuwe marktopportuniteiten

Spin-off Venticleaning kent succesvolle start

Laverge Cleaning N.V. (Zwevegem), regionaal actief in de industriële reiniging, bereidt zich voor op de nieuwe marktomgeving. Zo werden in een recent verleden maar liefst drie compacte combinatietrucks (vacuüm/hogedruk-reiniging) aan de vloot toegevoegd. Daarmee speelt de familiale KMO in op de nieuwe marktopportuniteiten die de verplichte scheiding van afval- en regenwater met zich zal brengen, dit zowel in het residentiële als het industriële segment. Op technologisch vlak schuwt Laverge Cleaning een voortrekkersrol niet. Voorts lijkt de vorige jaar opgestarte diversificatie, Venticleaning, de wind in de zeilen te hebben.

Tony Laverge en echtgenote Rosette Verheyen, schoonouders van huidig gedelegeerd bestuurder Diego Vanassche, richtten in de jaren ’70 Laverge Cleaning op toen het naburige Bekaert op zoek was naar een gespecialiseerde dienstverlener die zich om de verwijdering van bepaalde afvalstromen zou bekommeren. Door de inzet van alle familieleden, met elk hun specialisatiedomein, is het bedrijf tot 28 medewerkers gegroeid.

Aanvankelijk overwoog Vanassche om de dienstverlening van Laverge Cleaning ook in andere provincies uit te rollen. Die strategie herzag hij om bedrijfseconomische redenen. Meer dan ooit positioneert het bedrijf zich als een stevig verankerde regionale speler, die zijn diensten aan zowel het industriële als het residentiële segment aanbiedt. De dienstverlening wordt voor beide markten als een totaalconcept verzorgd.

In een recent verleden ging Laverge Cleaning ook iets meer focussen op de klassieke ruim- en ontstoppingsdienst voor de residentiële markt. Eén derde van zijn omzet puurt de KMO inmiddels in dat segment. Het saldo van de inkomsten wordt gegenereerd in het bedrijfsmatige segment. Laverge Cleaning is er actief in de industriële reiniging, de machinereiniging, industriële stofzuigwerken en hogedrukreiniging en het ontstoppen van riolen.

Bedrijven in heel West-Vlaanderen worden geserviced. De activiteiten in het residentiële segment tekenen zich in hoofdzaak af in een straal van 30 kilometer rond de uitvalbasis in Zwevegem. Daar heeft het bedrijf een site van vijf hectaren in uitbating, die voor zowat 20% bebouwd is. Vorig jaar trok de KMO er 150 m² nieuwe kantoren op. Voor G&V onderhoudt Laverge Cleaning de koolwaterstoffilters van de tankstations die over heel België zijn verspreid.

Anticiperen op nieuw omgevingskader

Om zijn totaalconcept aan te bieden begaf Laverge Cleaning zich zowat anderhalf terug op het terrein van de camera-inspectie, rookdetectie en scoop-technologie (lees: ondergrondse radiodetectie met behulp van infrarood- en ultrasoontechnologie, nvdr.) voor het identificeren en lokaliseren van verstopte afvoerbuizen in zowel residentiële als industriële omgeving. Duidelijk is dat de KMO hiermee anticipeert op wat komen gaat:

Diego Vanassche: “Met die apparatuur bereidt Laverge Cleaning zich voor op de komst van het gesplitste rioleringsstelsel, waarbij afvalwater en regenwater afzonderlijk worden opgevangen. Dat wordt in de toekomst een heuse “driver” voor de markt van de camera-inspectiesystemen. Bepaalde woningen of wijken zullen in de toekomst worden verplicht om een mini-waterzuiveringsinstallatie te plaatsen”.

Compacte uitvoeringen in wagenvloot

In de voorbije twee jaar investeerde Laverge Cleaning ruim 600.000 euro in zijn intussen 35 voertuigen tellende vloot, waaronder 7 wagens met on-board unit (OBU).

“Als gevolg van de kilometerheffing, komen de reinigingstarieven in de regio 7 à 8% hoger te liggen,” weet Vanassche.

Niet toevallig zijn de nieuwe combi-voertuigen (hoge druk/vacuümreiniging) alle versies in compacte uitvoering. Ook dat haakt in op de toekomstige marktontwikkeling. Zo zullen straks in de markt individuele behandelingsinstallaties afvalwater (IBA’s) in de markt verschijnen in residentiële omgeving die voor grote pompwagens niet toegankelijk zullen zijn. Idem dito voor wat de industriële reiniging betreft van machines die omwille van de miniaturisering in steeds kleine bedrijfsruimtes worden ondergebracht. Kleinere pompwagens zorgen bovendien voor minder uitstoot, minder geurhinder en een geringere lawaaihinder. Zo beschikt Laverge Cleaning sinds een viertal jaar over een vrachtwagen met een opgebouwde elektrische pompinstallatie die in gesloten bedrijfsomgevingen kan worden ingezet.

“Heel recent werd een compact combi-voertuig aangekocht dat op onverhard terrein kan werken en omwille van zijn beperkte hoogte (1,80 meter) ook in ondergrondse parkings kan worden ingezet. Het voertuig is met alle functionaliteiten als zijn grote tegenhangers toegerust. Enkele weken terug namen we een nieuwe compacte vrachtwagen met een krachtige vacuümpomp in gebruik, die volledig vanop afstand kan worden aangestuurd en zich zodoende op de strengste veiligheidsnormen aligneert. De wagen, die door Kenis Service (Antwerpen) werd omgebouwd, heeft overigens nieuwe technologieën aan boord zoals automatisch afremmen, assisted lane warning en een achteruitrijcamera. Vorig jaar voegden we een compact voertuig voor industriële stofzuigwerken aan de vloot toe dat maatspecifiek werd gebouwd. De eenheid, met automatisch filtersysteem met perslucht, slaat het stof op in big bags van 1.000 kilogram, zodat heel efficiënt en ononderbroken kan worden gewerkt,” aldus Diego Vanassche. “Laverge Cleaning streeft marktonderscheid na door een professionele, flexibele aanpak in een totaaloplossing die wordt geboden door toedoen van goed opgeleide en beveiligde medewerkers en een up-to-date, performant wagenpark,” wordt daaraan toegevoegd.

Diversificatiebeleid werpt vruchten af

Na een grondige marktstudie, richtte Laverge Cleaning vorig jaar een spin-off op, met name Venticleaning. Daarin bracht de KMO zijn know-how inzake industriële reiniging voor de klein- en grootindustrie onder met als specifiek doel het onderhoud van ventilatiekanalen. Opnieuw speelt het bedrijf hierop in op nieuwe regelgeving die in de toekomst zal ontstaan ter bevordering van een gezond binnenklimaat. De dienstverlening van Venticleaning combineert camera-inspectie met reiniging en ontsmetting van ventilatiekanalen. Tot de doelgroep horen particuliere woningen, kantoor- en industriegebouwen, ziekenhuizen, RVT’s, seniories, appartementsblokken en dies meer.

“Voor een sociale huisvestingsmaatschappij in Oostende verzorgden we intussen de eerste opdrachten. Met een andere lopen momenteel onderhandelingen met het oog op een samenwerking,” besluit Diego Vanassche.