Negen organisaties lanceren Vlaamse Energiecluster

Smart Grid Flanders, Agoria, Voka, Vlaamse Confederatie Bouw, PHP V.Z.W. (Pixii), Living Tomorrow, EnergyVille, iMinds en UGent hebben in Vilvoorde de Vlaamse Energiecluster gelanceerd. Ambitie van de Energiecluster is één van de primaire Vlaamse speerpunt-clusters te worden. De Energiecluster wil Vlaanderen positioneren als "Smart Energy Region" met een vijftal innovatorzones (Energiehavens, Micro-grids, Multi-energie-oplossingen voor wijken en bedrijventerreinen, Energie cloud-platformen en Intelligente renovatie met (gebouw)geïntegreerde energieproductie en -opslag). De Energycluster hoopt begin 2017 zijn werking effectief als door de Vlaamse overheid erkende cluster te kunnen opstarten. (Foto Barbara De Munnynck)