Fost Plus zet in op ontwikkeling circulaire economie

Voor Fost Plus was 2015 een jaar waarin verandering centraal stond, met als voornaamste doelstelling de heroriëntatie van het verpakkingsbeheer naar een duurzaam materialenbeheer. De V.Z.W. lanceerde innovatieve inzamelprojecten en was erg actief in de voorbereidingen van een ambitieus actieplan om op een effectieve manier en in samenspraak met de regio’s de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Meer dan ooit zet Fost Plus in op de ontwikkeling van een kringloopeconomie.

In naam van het bedrijfsleven presenteerde Fost Plus vorig jaar een ambitieus actieplan aan de gewesten om samen de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan via een nauwe samenwerking tussen de overheden en het bedrijfsleven. Op basis van dit actieplan sloot de organisatie, begin 2016, samenwerkingsovereenkomsten met Vlaanderen en Wallonië, die gepaard gaan met heel concrete doelstellingen. Een gelijkaardige overeenkomst is momenteel met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de maak. Bedoeling is, samen met de gewesten, de hoeveelheid zwerfvuil tegen 2020 met 20% terug te dringen. Het bedrijfsleven injecteert de komende zeven jaar elk jaar een bedrag van 16,7 miljoen euro om dat te realiseren.

Zoals bekend horen de recyclagepercentages in België sinds jaren tot de hoogste in Europa. Toch blijft Fost Plus de mogelijkheden verder verkennen om meer verpakkingen in te zamelen en te recycleren. De organisatie lanceerde daarom de paarse zak, P+MD, die erop gericht is om meer plastic verpakkingen in te zamelen en te recycleren.

Sinds begin 2016 maken de 120.000 inwoners van zes Belgische gemeenten (Aalter, Frameries, Hannut, Marchin, Wervik en Waregem) deel uit van een proefproject met alternatieve inzamelscenario’s voor de blauwe PMD-zak. De huidige PMD-inzameling van plastic flessen en flacons wordt in deze zes gemeenten uitgebreid met harde plastics (vlootjes, schaaltjes en potjes) en - afhankelijk van het scenario - eventueel ook met zachte plastics, zoals folies en zakken. Ze maken er gebruik van paarse zaken om zo het onderscheid te maken met de gewone blauwe PMD-zak.

Met een recyclage van 86,3% overtreft Fost Plus nogmaals de wettelijke doelstelling van 80%. Hoewel de behaalde resultaten sinds enige tijd vrij stabiel zijn, zijn de bijdragen voor verpakkingsverantwoordelijken wel gevoelig gestegen (+ 5%). Deze stijging was enigszins te verwachten, gezien de uitvoering van enkele verplichtingen uit de erkenning (installatie van ondergrondse glascontainers, selectieve inzameling buitenshuis, …) extra kosten genereerde en gezien het feit dat de financiële reserves die in het verleden werden gebruikt om het Groene Punt te stabiliseren nu uitgeput zijn. Tegelijk werd de organisatie ook geconfronteerd met een daling van de waarde van de materialen (- 4%).

Voor 2016 zal de stijging van de Groene Punt-bijdragen nog meer uitgesproken zijn (14%). Binnen deze stijging houdt men enerzijds rekening met het financiële engagement van de industrie voor de openbare netheid, de financiering van het proefproject met de paarse zak en de gedaalde inkomsten voor de commercialisering van de materialen. Anderzijds worden ook de nieuwe wettelijke verplichtingen in aanmerking genomen, zoals een verhoging van de milieuheffingen en de invoering van de kilometerheffing.