EcoHuis Antwerpen werkt EnergieHuis uit

Het EcoHuis, het energie- en milieuadvies- en demonstratiecentrum van de stad Antwerpen, en netbeheerder Eandis zetten een intensieve samenwerking op om de Antwerpenaar te adviseren hoe eenvoudig energie te besparen. Daarvoor bouwen ze samen het EnergieHuis in het EcoHuis verder uit. Concreet houdt dit in dat bezoekers er nu ook na afspraak terecht kunnen voor REG-advies (Rationeel Energie Gebruik) rond bouwen en verbouwen door netbeheerder Eandis.

Met het EnergieHuis hebben de stad Antwerpen en Eandis de bedoeling om samen hun klantendiensten te optimaliseren en tegelijk het Vlaamse energie- en klimaatbeleid op lokaal niveau te versterken.

Dankzij deze uitgebreide samenwerking vinden Antwerpenaars een ruimer aanbod “energiediensten” op één adres. Het EnergieHuis wordt ingericht in het EcoHuis langsheen de Turnhoutsebaan. Naast de al bestaande dienstverlening kunnen bezoekers er voortaan op afspraak terecht bij het klantenpunt op maat van Eandis voor advies over Rationeel Energie Gebruik. Bijkomend voordeel is dat het EcoHuis al beschikt over een demonstratie- en educatief centrum dat de boodschap van beide partners met praktijkvoorbeelden kan ondersteunen.

Het project is op 12 mei van start gegaan voor een testfase van één jaar. In deze testfase biedt Eandis in eerste instantie zijn dienstverlening met REG-advies rond bouwen en verbouwen aan bij zijn klantenpunt in het EcoHuis.

De dienstverlening bij Eandis gebeurt op afspraak en is een aanvulling op de bestaande adviesverlening van het EcoHuis. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken via het EcoHuis of klantenkantoor/website Eandis.