KMO’s heel actief op de energiemarkt in 2015

In 2015 veranderden 513.525 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier en 363.509 van aardgasleverancier. Dat zijn er veel meer dan in 2014 (393.702 en 279.220). Vooral KMO’s waren bijzonder actief. Vorig jaar veranderde bijna één op vier KMO’s van elektriciteitsleverancier, bijna één op drie van aardgasleverancier. De marktdynamiek vond hierdoor opnieuw aansluiting bij de recordniveaus van 2012 en 2103 en bereikte bij KMO’s ongeziene hoogtes.

De gunstige evolutie van de concentratie-indexen geeft aan dat de energiemarkt in Vlaanderen verder evolueert naar meer concurrentie. De concentratiegraad is zelfs versneld gedaald in vergelijking met 2014. De concurrentie speelt ook meer een meer op de hele markt en niet meer alleen tussen de historische leveranciers en de nieuwkomers.

De aardgasprijzen waren eind 2015 lager dan eind 2014. Deze daling zet zich door in 2016. De elektriciteitsprijzen daarentegen lagen eind vorig jaar hoger dan eind 2014. De marges van heel wat energieleveranciers liggen dicht bij het nulpunt door de hevige concurrentie. De prijsdruk op de energiekost door de concurrentie wordt voor elektriciteit teniet gedaan doordat andere onderdelen van de energiefactuur stijgen. Dat is ook in 2016 het geval.

Eind 2015 kon een gezin 251 euro besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteits- en aardgascontract. Voor een KMO was dat 1.556 euro eind 2015. In maart 2016 bleek het besparingspotentieel nog gestegen tot 292 euro voor een gezin en 1.608 euro voor een KMO.