Eandis en Infrax richten nieuw warmtebedrijf op

Eandis en Infrax richten voor de ontwikkeling van warmtenetten in Vlaanderen een nieuw warmtebedrijf op, warmte@vlaanderen genaamd. Doel is de sterktes van de partners te bundelen om zo het potentieel van deze energie-efficiënte, duurzame technologie te maximaliseren.

Beide energiedistributiebedrijven werken vandaag al op verschillende domeinen samen. Door de krachten te bundelen in warmte@vlaanderen kunnen warmtenetten gemeenschappelijk worden aangelegd. Dat is vooral voor de hand liggend in regio’s waar zowel Eandis als Infrax actief zijn. Ook de technologische kennis en ervaring worden gedeeld.

Het warmtebedrijf zal de volledige ketting van productie, distributie tot levering van warmte verzorgen, naast de bouw en het onderhoud van de installaties. De structuur van het warmtebedrijf laat participatie door andere partijen toe. Dat zal afhangen van project tot project.

Uit milieu-overwegingen tonen veel steden en gemeenten interesse voor warmtenetten. Dat kan bijdragen tot het halen van de doelstellingen van het “Burgemeestersconvenant”, een internationaal convenant tot vrijwillig engagement om tegen 2020 twintig procent minder CO2 uit te stoten.

Om een succesvol warmteproject te ontwikkelen is rendabiliteit evenwel een belangrijke factor. Met andere woorden, als “ecologie” en “economie” hand in hand gaan. Door hun samenwerking binnen warmte@vlaanderen willen Eandis en Infrax dat potentieel maximaliseren. Momenteel lopen projecten in Antwerpen, Kuurne, Harelbeke, Hooglede, Roeselare, Turnhout, in de Kempen en Limburg.