Vlaanderen keurt recordaantal warmteprojecten goed

De vierde oproep voor projecten rond groene warmte en restwarmte levert vijftien goedgekeurde projecten op bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). In totaal krijgen 11 restwarmteprojecten, 1 project voor de productie van biomethaan, 2 projecten voor groene warmte uit diepe geothermie en 1 kleinschalig project voor duurzame warmte investeringssteun. De sterke stijging in het aantal aanvragen is te danken aan de aanpassing van de voorwaarden. Ter vergelijking: de drie vorige oproepen resulteerden in slechts twaalf goedgekeurde projecten.

In totaal kent de Vlaamse regering een budget van 8,6 miljoen euro aan de vijftien projecten toe. De nieuwe projecten zijn vooral op restwarmterecuperatie en diepe geothermie (aardwarmte) gericht. Zo zal bijvoorbeeld een afvalverwerkingsbedrijf een volledige woonwijk verwarmen en van warm water voorzien. Een type voorbeeld is een bedrijf dat zijn warmte uit het water in de diepe ondergrond zal halen.

De vijftien goedgekeurde projecten zorgen ervoor dat er in Vlaanderen jaarlijks ruim 150 GWh extra groene warmte zal worden geproduceerd en bijna 50 GWh restwarmte een nuttige toepassing krijgt. Dat komt ongeveer overeen met de warmtevraag van 9.000 gezinnen. De jaarlijkse warmtevraag van een gezin is gemiddeld 20.900 kWh.

De projecten hebben te maken met restwarmte (Gent, Oostende, Sint-Idesbald, Wilrijk, Leuven (2), Roeselare (2), Harelbeke en Kuurne (3)), biomethaan (Brecht), diepe geothermie (Beerse en Mol) en biomassa (Grobbendonk).