Markt is klaar voor persoonsgebonden mobiliteitsonderzoek

Het zelf mogen samenstellen van een reismenu op basis van één persoonsgebonden mobiliteitsbudget leidt bij deelnemers tot duurzamer verplaatsingsgedrag. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), ondersteund door UGent en KPMG.

Na een testperiode van zes tot twaalf maanden, geeft 45% van twaalf organisaties aan zich anders te verplaatsen: hoewel de wagen het belangrijkste vervoersmiddel blijft, worden de alternatieven vaker gebruikt. Deelnemers kregen voor betaling van de verschillende mobiliteitsvormen de beschikking over de XXImo mobiliteits-tool of een administratieve oplossing. Hiermee konden ze dagelijks beslissen of ze zich verplaatsen per (bedrijfs)wagens, openbaar vervoer, (deel)fiets), deelauto, taxi of een ander vervoersmiddel.

Uit het project “Intelligent Mobiliteitsbudget” van het VIM blijkt verder dat 36 tot 50% het gebruik van een mobiliteits-tool als XXImo aanzet tot duurzamer verplaatsinggedrag. De tool heeft zo niet alleen invloed op de mobiliteitskeuze voor het woon/werk-verkeer, ook winkel- en vrijetijdsverplaatsing verlopen vaak duurzamer. Twee derden van de deelnemers raadt het mobiliteitsbudget na de testperiode aan bij andere werknemers.

Verder geeft 39% van de deelnemers aan dat het uitbetalen van het ongebruikt deel van het mobiliteitsbudget als bruto-loon hun vervoerswijze zou veranderen. Als het als netto-loon wordt uitbetaald, stijgt dat percentage zelfs tot 56%.

Meer sectornieuws

Agenda