Strengere duurzaamheidscriteria voor biomassacentrales

De Vlaamse regering heeft een wijziging van het Energiebesluit van 2010 goedgekeurd. Dit besluit voert duidelijke duuzaamheidscriteria in voor biomassacentrales die met vaste biomassa werken.

Bedrijven die een kolencentrale willen omvormen tot biomassacentrale of een nieuwe centrale willen opstarten op basis van houtpellets, zullen moeten aantonen dat de biomassa die ze gebruiken aan de duurzaamheidscriteria voldoet. Als dat niet zo is, komen ze niet voor ondersteuning in aanmerking. Aangezien biomassacentrales zonder ondersteuning niet rendabel zijn, betekent dit in de praktijk dat er alleen nog duurzame vaste biomassa in Vlaanderen kan komen.

Pogingen om duurzaamheidscriteria op Europees niveau vast te leggen zijn tot op heden mislukt. De Europese Unie riep de lidstaten daarom op om in overleg met elkaar zelf al een kader uit te werken.

De nieuwe Vlaamse duurzaamheidscriteria houden rekening met criteria voor duurzaam bosbeheer, klimaat, koolstofschuld en indirecte verandering van landgebruik.