Agoria-leden noemen digitalisering “game changer”

94% van de Vlaamse technologiebedrijven noemt digitalisering een echte “game changer”, zo blijkt uit een enquête van Agoria. Door de snelle evoluties en opportuniteiten op het vlak van digitalisering verwacht meer dan de helft van deze bedrijven (56%) een grote invloed op het eigen business-model.

Inzetten op een digitale aanpak bij productontwikkeling en productie biedt onze bedrijven de kans heel wat nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen. Uit de Agoria-bevraging blijkt alvast dat de Vlaamse technologiebedrijven volop digitaliseren: 7 op de 10 bedrijven zegt dat digitalisering een grote impact heeft op de innovatie van hun producten en diensten. 9 op de 10 ondernemingen geeft aan een invloed op hun bedrijfsprocessen te verwachten.

Om deze evolutie te ondersteunen en te faciliteren, roept de werkgeversorganisatie de Vlaamse regering op werk te maken van een geïntegreerde digitale strategie die over alle beleidsdomeinen heen loopt.