Historisch engagement in de Vlaamse energiesector

Meer dan dertig organisaties ondertekenden onlangs met Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de engagementsverklaring voor een Energievisie en een Energiepact. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat zoveel organisaties zich ertoe verbinden samen te werken aan een energievisie voor de toekomst.

De engagementsverklaring voor een Energievisie en een Energiepact wil Vlaanderen voorbereiden op de afspraken gemaakt tijdens de Klimaattop in Parijs. Voor energie betekent dit dat het aandeel hernieuwbare energie omhoog moet zonder aan de energievoorziening te raken. Daarnaast moet de energiefactuur betaalbaar blijven.

Met de ondertekening verklaarden de partners zich akkoord met tien uitgangspunten. Vlaanderen maakt de transitie naar een efficiënt, hernieuwbaar, flexibel, competitief en betaalbaar energiesysteem.

Alle betrokken actoren, sectorfederaties, vakbonden, milieubewegingen, werkgevers, universiteiten en andere stakeholders beloofden actief en constructief mee te werken aan een Energievisie en Energiepact.

Boerenbond, Restore, Febiga, SERV, Febeliec, UNIZO, OVED, PMV, Verso, ODE Vlaanderen, WNVL, Cogen Vlaanderen, VITO, UGent, Smartgrid Flanders, ACV, Energy Saving Pioneers, Bond Beter Leefmilieu, Voka, Eandis, Infrax, VVSG, Traxio, NAV, NSZ, Febeg, Essenscia, Agoria, Elia, Bouwunie en EnergyVilly ondertekenden de engagementsverklaring.