Antwerpse Kamers van Koophandel tekenen alliantie

De drie Voka - Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen hebben aan alliantie-akkoord ondertekend. Doel van dit akkoord is de creatie van toegevoegde waarde voor de leden. De Kamers gaan hechter samen werken en elkaar versterken ten voordele van de 5.600 leden-bedrijven. De betrokken regionale werkgeversorganisaties bundelen hun krachten op vlak van dienstverlening, belangenbehartiging, netwerking en communicatie.

In eerste instantie werden een aantal terreinen afgebakend waarin de verschillende kamers vandaag het sterkst staan. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland trekt voor de alliantie Starters/Snelle Groeiers en Internationaal Ondernemen. Voka - Kamer van Koophandel Mechelen focust op Duurzaam ondernemen en Familiebedrijven. Voka - Kamer van Koophandel Mechelen sluit het rijtje met Integrale Innovatie en Energie als competenties.

Deze zogenaamde competentiecentra worden de volgende jaren verder uitgebouwd en verankerd.

De ondertekening van de alliantie is de eerste steenlegging van een verdere samenwerking die gaandeweg zal geëvalueerd en in de komende drie jaar bijgestuurd worden.