BOC-leden bieden one-stop shop voor onderhoud offshore-windturbineparken

Buysse specials en GEOxyz knopen operationele samenwerking aan

Buijsse specials, een divisie van Buijsse International N.V. (Lokeren) en Geoxyz B.V.B.A. (Zwevegem), beide lid van Belgian Offshore Cluster V.Z.W. (BOC, Oostende), zetten een operationele samenwerking op met het oog op het onderhoud van offshore-windmolenparken. G4S, ook een BOC-lid, zet dan weer een partnership op met Dutch Drone Company (DDC). Christophe Dhaene, voorzitter van Belgian Offshore Cluster, toont zich in zijn nopjes. Ambitie van BOC is immers tewerkstelling te creëren voor de Belgische offshore-industrie. In de toekomst wil de organisatie ook ten volle inzetten op de internationale uitstraling van zijn leden.

Het in 2014 opgerichte Belgian Offshore Cluster groepeert de toeleveranciers aan de offshore-industrie. De federatie streeft een nauwe samenwerking na met het Belgium Offshore Platform (BOP), dat de belangen van de concessiehouders en uitbaters van de offshore-windmolenparken voor de Belgische kust behartigt. Oprichters van BOC zijn CG Holdings (Mechelen), Cofely Fabricom (Brussel), e-BO Enterprises (Ieper), Falck Safety Services Belgium (Oostende), GEOxyz (Zwevegem), Noordzee Helikopters Vlaanderen (Oostende), ISEC (Lokeren), MHI Vestas Offshore Wind Belgium (Oostende), Rebo (Oostende) en Senvion Benelux (Oostende).

“Inmiddels is het aantal leden opgeklommen tot 35 à 40. Toetreding kan enkel na validatie door het bestuurscomité dat de expertise van de kandidaat-leden en hun tewerkstellingspotentieel toetst,” aldus Dhaene. Voor BOC geldt het lidmaatschap als een soort kwaliteits-label.

Later deze maand neemt de organisatie met een groepsstand deel aan de internationale beurs voor windenergie in Hamburg.

“Voor de BOC-leden geldt de beursstand als internationaal platform en uithangbord. Voor kleinere, innovatieve bedrijven binnen de sector is het veeleer een aantrekkelijk introductieplatform,” zo nog Dhaene.

De offshore-windenergiesector is in Duitsland overigens sterk groeiend.

Nieuwe one-stop shop

Als katalysator mikt BOC op een maximale kruisbestuiving en synergie-effecten bij zijn leden. Een en ander mondde alvast uit in een nieuwe samenwerking tussen Buijsse International en GEOxyz op het vlak van het offshore structure management.

Het in 1972 opgerichte Buijsse International is gespecialiseerd in industriële oppervlaktebehandeling. De Oost-Vlaamse KMO telt drie divisies, met name Buijsse painting, Buijsse projects en Buijsse specials (dat onder meer focust op industriële touwtechnieken die toegang verlenen tot complexe constructie- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte ten behoeve van de on- en offshore-sector). Die laatste divisie zet met GEOxyz een structureel partnership op voor het onderhoud van offshore-windmolenparken.

GEOxyz, opgericht in 1998 is, naast hydrografisch, geofysisch en geotechnisch onderzoek, ook actief in de ondersteuning van de offshore windenergiesector. Met ruim 70 medewerkers boekte het bedrijf in 2014 een omzet van 14 miljoen euro. Het beschikt over een vloot van 17 vaartuigen en is over heel Europa actief. Naast zijn hoofdkantoor in Zwevegem heeft GEOxyz een “hub” in Oostende en vestigingen in Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. In de offshore-sectoren werkt het bedrijf voor original equipment manufacturers (lees: offshore windmolenbouwers, nvdr.), uitbaters van offshore windparken en toeleveranciers.

Samen stappen GEOxyz en Buijsse specials thans in het offshore structure management, waarin ze hun respectieve expertise bundelen. Het partnership gaat verder dan het uitvoeren van onderhoudswerken voor de opdrachtgever.

“De tandem GEOxyz/Buijsse specials neemt, desgewenst, het hele beheer van de management offshore-structuren van de uitbater over. Dit in het kader van een concept van totale ontzorging, met inbegrip van de monitoring van de weersomstandigheden, de administratieve taken, inspecties en herstellingen boven het wateroppervlak, monitoring van de erosie van de zeebodem, controle van de toegangssystemen, controle van de transportkabels, …,” verduidelijkt Patrick Reyntjens, ceo GEOxyz Group.

Inspectie met drones

BOC-lid G4S sloot dan weer een samenwerkingsakkoord met Dutch Drone Company met het oog op de inspectie van offshore windturbinestructuren.