Mobiliteitsbudget leidt tot betere balans tussen werk en privé

15/09/2016 OM 11:00 - Luc Willemijns
0d558284b22cb2eba0bd1c35510b7e8c
Gezien het mobiliteitsbudget één van de prioriteiten van de federale regering is, onderzocht HR-dienstverlener Acerta de evolutie in de mobiliteit van de Belgische werknemer. Hieruit bleek dat alternatieve vervoersmiddelen steeds meer aan populariteit winnen. Werkgevers kunnen vandaag al stappen zetten om hier optimaal op in te spelen.

Het woon/werk-verkeer wordt vaak als de oorzaak bestempeld van de huidige fileproblematiek. Nochtans blijkt dat de Belgische werknemer vandaag een gemiddelde afstand van slechts 19 kilometer aflegt tussen zijn werkplaats en het werk. Steeds meer werknemers overbruggen dagelijks de afstand tussen woonplaats en werkplaats. Maar de afstand die ze individueel afleggen, stijgt niet.

Leeftijd geen impact op afstand, loon wel

Over de generaties heen tekent zich een identieke gemiddelde woon/werk-afstand af. Toch lijkt dichter bij huis werken voor oudere werknemers geen drijfveer om van werkgever te veranderen. De mobiliteitsbarometer van Acerta toont wel aan dat de afstand tussen de woonplaats en het werk recht evenredig met het loon stijgt.

Bedrijfswagen blijft belangrijk onderdeel verloning

Het aantal werknemers dat met de wagen naar het werk gaat, blijft stijgen. Het percentage werknemers met een bedrijfswagen neemt bovendien toen in functie van de anciënniteit.

Vermits de bedrijfswagen voor de werkgever een belangrijke investering is, krijgen deeltijdse werknemers verhoudingsgewijs minder een bedrijfswagen ter beschikking dan een voltijdse werknemer. Wie gebruik maakt van een bedrijfswagen, is gemiddeld de helft meer onderweg dan een andere werknemer.

Fietsen naar het werk in de lift

De fiets is in de laatste jaren aanzienlijk populairder geworden als vervoersmiddel om naar het werk te gaan. Tussen 2011 en 2015 merken we een stijging met 50% van de werkende beroepsbevolking die van de fiets gebruik maakt om zich te verplaatsen. Het profiel van de fietsende werknemer situeert zich voornamelijk in de leeftijdscategorie tussen 18 en 32 jaar, en tussen 48 en 52 jaar. Wie naar het werk fietst, legt een gemiddelde afstand van 7 kilometer af tussen zijn woonplaats en het werk.

Openbaar vervoer niet bepaald in trek

Het gebruik van het openbaar vervoer is sterk afhankelijk van de locatie van de werkgever en biedt niet altijd een geschikt alternatief voor de wagen. Wie naar het werk pendelt met het openbaar vervoer, legt gemiddeld 19 kilometer af.

Tegemoetkomen aan mobiliteitsbehoeften

Inspelen op de mobiliteitsbehoeften aan de hand van het aanbieden van een mobiliteitsbudget maakt onlosmakelijk deel uit van een betere balans tussen werk en privé. Mobiliteitsoplossingen bieden immers mogelijkheden werk beter met privé te combineren en, bijgevolg, de werknemerstevredenheid te verhogen.

Onderzoek toonde eerder al aan dat werknemers vragende partij zijn om meer inspraak te hebben in hun compensatiepakket, afhankelijk van hun persoonlijke voorkeuren. Als een werkgever dus het mobiliteitsbudget op ondernemingsniveau bekijkt en organiseert, kan hij daarmee een competitief voordeel aanbieden. Het bedrijf wordt een aantrekkelijkere werkgever als het de werknemer keuzes biedt en bijvoorbeeld, naast de traditionele firmawagen, ook een bedrijfsfiets met aangepaste fietsvergoeding toekent. Het is ook mogelijk om een firmawagen te kiezen uit een lagere budgetcategorie in combinatie met een bedrijfsfiets of abonnement openbaar vervoer. Een en ander is binnen een mobiliteitsplan mogelijk.

Steeds meer fietsvergoedingen

Over een periode van vijf jaar krijgen 70% meer werknemers een fietsvergoeding door de werkgever uitbetaald. De werkgever kan een fietsvergoeding van maximaal 0,22 euro per kilometer uitbetalen. Hierop betaalt hij meestal geen belastingen of sociale lasten, afhankelijk van het type fiets.

De fiets bestaat namelijk in verschillende modellen, wat voor een fiscaal verschil zorgt. Op gewone fietsen en elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/u, betaalt de werkgever geen belastingen of sociale bijdragen. Op snelle e-bikes die tot 45 km/u halen, is de vrijgestelde fietsvergoeding niet van toepassing. Werkgevers die hun medewerkers motiveren om met de fiets naar het werk te komen en daartoe fietsen ter beschikking stellen, kunnen voor de gemaakte kosten van een verhoogde kostenaftrek tot 120% genieten. Voor e-bikes zijn de kosten slechts tot 100% aftrekbaar. (S.P.)

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Acerta Consult)

Meer info: 016/24.53.24 of www.acerta.be.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.