Provincie Antwerpen zet in op kwaliteit en duurzaamheid bedrijventerreinen

04/10/2016 OM 12:21 - Luc Willemijns
17c27aac89163b0804ff6976f3bb3103
De provincie Antwerpen voorziet in 2016 en 2017 telkens 100.000 euro voor het stimuleren van duurzame acties op bedrijventerreinen. Bedrijventerreinenverenigingen kunnen tot midden oktober een subsidie-aanvraag bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen indienen.

In 2008 lanceerde POM Antwerpen voor het eerst een project waarbij financiële ondersteuning werd geboden aan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven om kwaliteitsvolle en duurzame initiatieven te nemen. Het succes van vijf projectoproepen de voorbije jaren toont aan dat zowel bedrijven als lokale overheden ook de duidelijk de meerwaarde van onderlinge samenwerking inzien. Daarom wordt nu een zesde projectoproep "duurzame bedrijventerreinen" gelanceerd.

De geboden financiële steun moet voor bedrijven een aanzet zijn om de geplande samenwerking daadwerkelijk op te starten en verder uit te bouwen. De voorstellen moeten concreet gericht zijn op meer duurzame bedrijfsprocessen, sociale duurzaamheid of een meer duurzame inrichting van het bedrijventerrein.

Voorbeelden uit het verleden kunnen inspirerend werken: groenvoorziening, waterhuishouding, mobiliteit, energie, verminderen CO2-emissie, afvalproblematiek, beveiliging, beeldkwaliteit openbaar domein, intensiever ruimtegebruik, sociale aspecten, werkgelegenheid, synergie tussen verschillende bedrijven op het terrein, ...

Bedrijvenverenigingen kunnen aanvraag indienen

Elk samenwerkingsverband van minimum vijf bedrijven die op het zelfde bedrijventerrein gevestigd zijn, uiteraard in de provincie Antwerpen, kan tot medio oktober 2016 een projectvoorstel indienen. Het kan gaan om een reeds bestaande bedrijvenvereniging, maar ook om een nieuw gevormde vereniging van bedrijven. De financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal 75% van de bewezen kosten, met een maximum subsidiebedrag van 30.000 euro per samenwerkingsverband.

Voor de financiële ondersteuning van deze nieuwe projectoproep trekt het provinciebestuur in 2016 een bedrag van 100.000 euro uit, zodat POM Antwerpen een voorschot kan uitbetalen aan de geselecteerde subsidie-aanvragen. Op het budgetjaar 2017 wordt dan in een eenzelfde bedrag van 100.000 euro voorzien voor de betaling van de saldi.

De subsidie-aanvragen worden ten laatste op 14 oktober ingediend bij POM Antwerpen. Het subsidiereglement en het aanvraagformulier kan bij POM Antwerpen worden aangevraagd.

Meer info: 03/240.68.31 (Mevr. Hilde Kegels).

+ FOTO

(Luchthaven Terbekehofdreef Wilrijk) (© POM Antwerpen)

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.