Vattenfall, BMW en Robert Bosch testen elektriciteitsopslag in Hamburg

Na de succesvolle voltooiing van de ontwerpfase, hebben Bosch, BMW Group en Vattenfall hun testuitvoering voor een elektriciteitsopslaginstallatie in het havendistrict van Hamburg officieel opgestart.

De opslaginstallatie bevindt zich nabij het Steinwerder Cruise Centre en zal in de toekomst de nodige elektriciteit leveren om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen. De elektriciteitsopslaginstallatie bestaat uit 2.600 accoumodules uit meer dan honderd elektrische voertuigen. Ze heeft een vermogen van 2 MW een opslagcapaciteit van 2.800 kWh. Dat is voldoende om zeven maanden elektriciteit te leveren aan een gemiddeld tweepersoonsgezin.

De opgeslagen energie is niet bedoeld voor een algemene voorziening, maar wordt door Vattenfall op de primaire controlereservemarkt verkocht, samen met de energie van andere flexibele, controleerbare installaties. Het gezamenlijke project geeft aan batterijen uit elektrische voertuigen van BMW op het einde van hun levenscyclus een nuttig tweede leven.

Het door Vattenfall, BMW en Bosch georganiseerde "Second Life Batteries"-project ging in 2013 van start voor een geplande periode van vijf jaar. De projectpartners hopen meer te leren over de verouderingskenmerken en opslagcapacteit van gebruikte lithium-ion accumodules.

Naast de elektriciteitsopslaginstallatie nabij het Steinwerder Cruise Centre in Hamburg omvat het project nog twee andere toepassingen. Gebruikte accu's leveren al sinds september 2014 tussentijdse opslag en een energiebuffer voor snellaadstations in het havendistrict in Hamburg. In een andere toepassing wordt het energieverbruik van de fotovoltaïsche installatie van de warmtecentrale in het havendistrict van Vattenfall gemaximaliseerd door een tussentijdse energie-opslag in accu's tijdens zonnige periodes met weinig vraag naar elektriciteit.

Meer info: 02/525.51.11 of http://www.bosch.be.