EDF Luminus zet nieuwe structuur op voor hernieuwbare energieprojecten in Wallonië

EDF Luminus en ELSA (het energiefiliaal van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA) kondigen de oprichting aan van e-NosVents, een gemeenschappelijk filiaal dat zich gaat toeleggen op de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van projecten voor hernieuwbare energie in Picardisch Wallonië.

EFD Luminus en ELSA werkten al nauw samen voor het windmolenpark van Tourpes-Thumaide en in het kader van samenwerkingen met private projectontwikkelaars uit de windenergiesector, wat als sinds 2008 door IDETA, via energiedochter ELSA, wordt uitgedragen. Met de oprichting van e-NosVents willen EDF Luminus en ELSA hun samenwerking bestendigen.

EDF Luminus bezit een participatie van 60%, ELSA heeft 40% in handen. Samen willen ze projecten rond hernieuwbare energie opzetten en de omwonenden daarbij betrekken. In een eerste fase wil e-NosVents twee windmolenparken ontwikkelen, een met acht windturbines in Tournai Ouest, dat in de herfst van 2017 in dienst wordt gesteld, om daarnaast het park van Leuze met nog eens vier windmolens verder uit te breiden.

Doel is om tegen 2020 in Picardisch Wallonië twintig windmolens in verschillende parken in dienst te stellen. De samenwerking zal zich niet tot windenergie beperken. Er worden ook studies uitgevoerd omtrent projecten voor zonne- en waterkrachtenenergie.

Meer info: 02/229.19.50 of http://www.edfluminus.be.