Milieumanagement-systeem EMAS te weinig gekend in Vlaanderen

Ondernemingen of organisaties die instappen in een milieumanagement-systeem, kiezen best voor EMAS, aldus het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Net zoals bij de internationale ISO 14001-norm is het doel van EMAS om de milieu-impact van een organisatie beperken. EMAS biedt evenwel ook een toegevoegde waarde op het vlak van communicatie, transparantie en geloofwaardigheid.

Omdat EMAS weinig gekend is in Vlaanderen en meer erkenning verdient, heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid een korte film gemaakt waarin bedrijfsleiders getuigen over hun ervaring met EMAS en experten het belang van milieuzorg onderstrepen. Films en informatie over EMAS zijn te vinden op www.emasloont.be.

EMAS staat voor Eco-Management en Audit Scheme en is een vrijwillig milieumanagement-systeem, ontwikkeld door de Europese Unie maar wereldwijd ter beschikking van alle organisaties. De drie sleutelbegrippen zijn prestatie, geloofwaardigheid en transparantie. Om een EMAS-registratie te verwerven, wordt het gehele milieumanagement-systeem via audits door onafhankelijke externen (milieuverificateurs) gecontroleerd. Dat garandeert de geloofwaardigheid.

Het feit dat de informatie over de milieuprestaties van een bedrijf publiek beschikbaar is, vormt een belangrijk aspect van EMAS (transparantie). Zowel binnen als buiten de organisatie streeft EMAS naar een actief engagement van de werknemers en de stakeholders. Om die redenen vormt EMAS het hoogste kwaliteits-label voor milieuzorg.