Jef Colruyt ontvangt eerste Joule-Prijs voor Duurzame Energie

Jef Colruyt, ceo Colruyt Group, heeft in het Vlaams Parlement de eerste Joule-Prijs voor Duurzame Energie in ontvangst genomen. De prijs werd uitgereikt door de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), de sectorfederatie voor hernieuwbare energie in Vlaanderen.

Met de prijs bekroont ODE een individu, organisatie, overheid of bedrijf die in de periode 2011-2016 met effectieve realisaties het verschil heeft gemaakt voor duurzame energie in Vlaanderen.

Colruyt Group heeft zijn investeringen in een duurzamere energievoorziening de jongste vijf jaar sterk opgedreven. Zo breidde de interne energieproducent en -leverancier Eoly zijn winpark eind 2016 uit tot 11 turbines, die ruim 50.000 MWh per jaar produceren.

De energiespecialist haalde recent vergunningen binnen voor drie nieuwe windturbines en blijft ook investeren in hernieuwbare energie via zon, warmtekrachtkoppeling en biomassa. Met zijn groene stroomproductie dekt Eoly momenteel al ruim een kwart van de energiebehoefte van de groep. Op termijn moet dat 100% worden. Begin dit jaar werd Eoly Coöperatie opgericht, zodat particulieren mee in de toekomstige windparken op land kunnen investeren.

Colruyt Group pioniert al sinds 2012 met de productie van groene waterstof, opgewekt uit wind en zon. Dit jaar verdubbelde de groep de capaciteit van zijn waterstoftankstation en werden tweehonderd nieuwe brandstofcellen voor waterstofheftrucks in gebruik genomen. De groep test waterstof ook als tijdelijke opslagbuffer voor overtollige groene stroom, om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Via de holding Parkwind participeert Colruyt Group, ten slotte, in de operationele offshore-windparken Belwind en Northwind en in het toekomstige Nobelwind.