Bionerga creëert energie-hub in Beringen

Bionerga maakt zijn plannen bekend om rond de biostoominstallatie in Beringen een energie-hub te creëren waar niet enkel energie wordt geproduceerd maar meteen ook wordt afgenomen en, indien nodig, opgeslagen.

Op de site van het industrieterrein Ravenshout wil Bionerga een warmtenet uitbouwen. Nabijgelegen bedrijven zullen er de geproduceerde stoom kunnen afnemen en in hun processen inzetten. Zij dienen geen beroep meer te doen op fossiele brandstoffen en reduceren zo hun CO2-uitstoot. Er is reeds een samenwerkingsakkoord met chemiebedrijf Borealis voor de afname van stoom. Daarenboven zijn twee naburige terreinen beschikbaar voor bedrijven die er zich willen vestigen.

Intussentijd worden deze braakliggende terreinen in samenwerking met Limburg.net aangeplant met korte omloophout. Deze vorm van beplanting met snel groeiende boomsoorten zorgt evoor dat het terrein steeds optimaal rendeert door het hout te gebruiken als hernieuwbare energiebron in biomassa-installaties.

Ten slotte heeft Bionerga de ambitie om in de toekomst de geproduceerde energie om te zetten naar andere vormen die opgeslagen kunnen worden, zoals waterstof. Boten, wagens en vrachtwagens zullen dan op de site groen brandstof kunnen tanken.

Tien jaar terug fusioneerden de drie Limburgse afvalintercommunales. Uit deze fusie ontstonden twee maatschappijen. Enerzijds Limburg.net, dat als afvalintercommunale instaat voor beleid, afvalophaling, recyclageparken, preventie en sensibilisering rond afval in Limburg en Diest, anderzijds Bionerga, dat als uitvoerende vennootschap voor afvalverwerking instaat.

In Limburg wordt jaarlijks circa 300.000 ton brandbaar en niet-recylceerbaar afval geproduceerd. Momenteel verwerkt Bionerga hiervan 100.000 ton in zijn installatie in Houthalen-Helchteren. Het bedrijf voorziet om in 2019 de huidige installatie te vervangen door een nieuwe biostoominstallatie in Beringen met een capaciteit van 200.000 ton.