Wind4Flanders huldigt hoogste windmolens op industriële site in

Wind4Flanders heeft op de sites van Umicore en Aurubis Belgium in Olen vier windturbines ingehuldigd. De turbines, met elk een hoogte van 200 meter en een vermogen van 3,5 MW, zijn momenteel de hoogste op een industriële site in België.

Wind4Flanders is een publiek-privaat partnership tussen ENGIE Electrabel en financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsook de Brusselse elektriciteitsintercommunale (IBE). Het windturbineproject in Olen vergde een totaalinvestering van 20 miljoen euro. In februari van dit jaar gingen de eerste voorbereidende werken van start, maar de eigenlijke bouw van de windturbines begon pas in juli, de afwerking vond plaats in september.

De jaarlijkse productie van deze vier turbines bedraagt 28 miljoen kWh. Dat stemt overeen met het jaarlijks verbruik van zowat 8.000 gezinnen. Dankzij het project wordt jaarlijks 12.768 ton CO2-uitstoot vermeden.