Een nieuw elan voor Argentinië

Business-klimaat klaart op

Het op zeven na grootste land ter wereld staat bekend om zijn passionele tango, smakelijke steaks en heerlijke wijnen. Beroemde Argentijnen als Messi en paus Franciscus inspireren jongeren in alle continenten. Argentinië stuurt dan wel zijn “producten” uit, omgekeerd loopt het veel minder vlot. Protectionistische maatregelen houden veel buitenlandse ondernemers buiten. Maar de recent verkozen president Macri belooft verandering. Die kentering zal de weg vrijmaken voor Vlaamse ondernemers.

Na twaalf jaar links bestuur, heeft de nieuwe conservatieve regering vrijwel meteen de controle over de peso opgeheven. Voordien werd die koers kunstmatig hoog gehouden. Nu zorgt deze verandering voor een betere kwotering op de kapitaalmarkt. De lagere koers moet de export stimuleren en buitenlandse investeerders aantrekken. Door de wisselbeperking af te schaffen, kunnen Argentijnen nu vrij dollars kopen. Met hun vermogen in dollars behoeden ze zich voor de hoge inflatie. Ook bedrijven kunnen nu opnieuw producten invoeren zonder voorafgaande toestemming van de overheid. Het business-klimaat klaart dus op.

2016 is een overgangsjaar. Volgens de verwachtingen zal het nieuwe bewind volgend jaar zijn eerste concrete vruchten afwerpen. Dan zullen we zien of buitenlandse investeerders effectief voor Argentinië kiezen en er voor hogere groeicijfers zorgen. De kans is groot dat dat het geval wordt.

Sterktes en zwaktes

Argentinië heeft de omvang van een continent en beschikt over enorme natuurlijke rijkdommen. De nieuwe regering zal een nieuwe poging ondernemen om die te ontwikkelen. Daarbij heeft ze lessen uit het verleden getrokken en ze zal ook etnische groepen niet uit het oog verliezen bij die economische plannen. In de voorbije jaren doken grote problemen op bij de energiewinning.

De ongelukkige aanpak is niet helemaal op rekening van de Argentijnse overheid te schrijven, maar nu zal ze dit dus strenger vastpakken en ook de winning van hernieuwbare energieën op gang trekken. Beterschap op dat vlak zal rechtstreeks de handelsbalans positief beïnvloeden en frustrerende importbelemmeringen zullen verder worden afgebouwd.

Landbouwland

De landbouw is, zonder enige twijfel, de sterkhouder van Argentinië. Maar ook de sectoren energie, mijnbouw en automobiel tonen het gigantisch potentieel van het land. De export van Argentijnse landbouwproducten is ontzettend belangrijk. Dat wordt nog altijd zwaar onderkend als we de betekenis van Argentinië voor onze economie proberen in te schatten.

Nederland is de grootste afnemer van de Europese Unie van agrarische producten uit de Mercosur-landen, een douane-unie waar Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay en Venezuela toe behoren. Onze noorderburen importeren voor zo’n 1,9 miljard euro uit Argentinië en voor 6,5 miljard euro uit Brazilië. Een sterk contrast met onze bescheiden invoer uit die landen. En dat terwijl de import van landbouwproducten een directe impact heeft op onze buitenlandse investeringen in Vlaanderen en op de Vlaamse economie. Onlangs nog beklemtoonde een studie van UGent het belang van goedkope voedselbevoorrading voor een gezonde economie.

Zakelijke kansen in kernsectoren

Door de vroegere handelsbelemmeringen geraakten vooral uitrustingsgoederen relatief makkelijk voorbij de landsgrenzen. In de meest recente invoerstatistieken komt dat nog duidelijk naar voren. Consumptiegoederen zoals diepvriesgroenten en chocolade hebben het beduidend lastiger. Maar dat zou moeten veranderen nu de Argentijnse regering na drie jaar de beruchte DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación) eind 2015 heeft afgeschaft.

Deze voorafgaande invoertoestemming wordt nu vervangen door een eenvoudiger systeem SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) van automatische en niet-automatische invoerlicenties. Hou er evenwel rekening mee dat de Argentijnse koopkracht flink is gedaald door de devaluatie van de peso en de torenhoge inflatie.

In de komende jaren zullen hernieuwbare energie en cleantech hier stevig doorbreken. Hopelijk zal de regering de tijd nemen om weloverwogen en juiste keuzes te maken, want in vele domeinen evolueert de technologie heel snel met talrijke opties, ook overdreven disruptieve. Het land kan met de juiste beslissingen een innovatiesprong maken.

Strategische banden

Argentinië biedt ontzettend veel opportuniteiten voor Vlaamse ondernemers, in uiteenlopende sectoren. Jarenlang is er weinig geëvolueerd op onder meer het vlak van infrastructuur, de behoeften zijn dus groot. Maar we slagen er maar met mondjesmaat in om deel te nemen aan aan internationale tenders en aanbestedingen voor openbare werken. Nochtans worden die in Argentinië regelmatig uitgeschreven. Daarvoor zouden Vlaamse geïnteresseerden moeten werken aan strategische allianties met lokale adviesbureaus die aan de procedure deelnemen. Enkele grotere Vlaamse bedrijven hebben daarom zelfs een vestiging in het land geopend.

Sommige landen, zoals Italië en Spanje, hebben meer bedrijven met een goede format om in te spelen op de omwenteling naar hernieuwbare energie die in het land aan de gang is. Die omwenteling blijkt uit de recente internationale openbare aanbesteding voor 1.000 MW aan projecten. Dat is het eerste luik in het plan Renovar van het ministerie van Energie en Mijnbouw. Maar liefst 80 bedrijven schreven hierop in met een aanbod van meer dan 6.300 MW.

Stappenplan voor marktintrede

De Argentijnse zakenwereld draait op netwerken. Daarom is het essentieel dat men geregeld naar Argentinië gaat om er banden te smeden en aan te halen. Wie er alleen verkoopt of naar exporteert, blijft steken op occasionele transacties. De grotere bedrijven zijn het Engels wel machtig, maar Spaans blijft een harde barrière voor veel Vlaamse ondernemers. Ook heeft de gemiddelde KMO niet de middelen om ter plaatse een eigen vestiging op te richten. Dé aangewezen vorm is een lokaal partnerschap aan te gaan.

Bedrijven in Argentinië fungeren niet zo heel erg anders dan elders in de wereld. Wel komt het erop aan om de lokale situatie goed te begrijpen. Door de onstabiele munt en de noodzaak om altijd via de dollar te passeren, komt er bijvoorbeeld ook een deel speculatie bij te pas. Dat kleurt een onderhandeling. Als je de juiste vragen stelt, ontdek je de motivatie die erachter schuilt.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Flanders Investment & Trade)

Meer info: www.flanderstrade.be.