Vlaanderen maakt gids voor ontwikkelaars windenergieprojecten

Hernieuwbare energie opwekken via windturbines is momenteel één van de meest kostenefficiënte technieken en heeft daardoor steeds minder financiële steun nodig. Maar het plaatsen van windmolens loopt niet altijd van een leien dakje. Burgers staan vaak weigerachtig tegenover windmolens in hun nabije omgeving. Vlaanderen lanceert daarom een Windgids om lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten te ondersteunen.

Tegen 2020 moet Vlaanderen 25.074 GWh groene energie opwekken. Eind 2015 haalden we 65% van deze doelstelling. Na een recordjaar voor windenergie, staan er intussen 393 windturbines verspreid over de Vlaamse provincies. Tegen 2020 moeten er nog ruim 260 bijkomen. Windmolens worden dus steeds belangrijker en zichtbaarder in Vlaanderen.

Het Vlaamse Energieagentschap liet daarom door tri.zone, 3E en Visuality een Windgids opmaken. De Windgids is een handleiding met concrete tips voor lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten.

Bedoeling is burgers van bij de start bij de projecten te betrekken. Participatie bestaat in alle maten en vormen. De Windgids brengt verschillende cases uit Vlaanderen en daarbuiten naar voren, bijvoorbeeld in Eeklo en Asse, waar de bouw van windmolens amper protest opriep.

De Windgids bundelt ook veel voorkomende bekommernissen, de vergunningsprocedure en verschillende (samen-)werkwijzen van windenergieproducenten en lokale betrokken. Hij zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe goede voorbeelden.