Dimasys-gebruikersgroepen leveren Infomat groeispurt op

Twee bijkomende user groups in 2017 van start

ERP-leverancier Infomat N.V. (Antwerpen) zette dit jaar twee Dimasys-gebruikersgroepen op, met name in de IJzerwaren & Gereedschappen- en de elektrotechnische sector. Met die aanpak weet de vendor zijn sectorexpertise verder uit te diepen. Een en ander leverde Infomat alvast vier nieuwe belangrijke Dimasys-klanten op. “De user groups werden opgezet vanuit een win/win-optiek,” verduidelijkt gedelegeerd bestuurder Stephan Van Bulck. “Zo stellen ze ons in staat als vendor de vinger aan de pols van de markttendensen en -behoeften te houden en daarop in te spelen. De klanten hebben dan weer het voordeel dat de kosten voor de ontwikkeling van nieuwe software-modules kunnen worden gedeeld. Voorts lijken de nieuwe gebruikersgroepen ook heel sterk te scoren op het stuk van de onderlinge ervaringsuitwisseling,” zo heet het. Infomat maakt zich sterk in het nieuwe jaar twee bijkomende user groups op te kunnen starten.

Stephan Van Bulck schrijft de prima resultaten van Infomat over 2016 in niet geringe mate toe aan de oprichting van de gebruikersgroepen.

“Als IT-vendor hanteren we als enige partij in België het concept van sectorspecifieke gebruikersgroepen. Die zijn zich boven onze jaarlijkse klantendag komen enten. Op de klantendag zetten wij als vendor uiteen wat de nieuwe releases of functionaliteiten binnen Dimasys zijn. Binnen de user groups zitten de klanten aan het stuur. Het is overigens één van de klanten die het voorzitterschap van de gebruikersgroepen waarneemt. Het is immers niet aan Infomat om gelijktijdig als rechter en partij op te treden,” benadrukt onze gesprekspartner.

Verder uitdiepen sectorexpertise

In bepaalde segmenten geniet Infomat, met ERP-oplossing Dimasys voorop, een belangrijke marktpenetratie. Infomat benoemt een aantal niches waarin het als ERP-vendor “best of class” wil zijn. Het gaat met name om IJzerwaren & Gereedschappen, Elektro-techniek, HVAC en de organisatie van de Dienst na-verkoop bij bedrijven met technici op het terrein, die steeds vaker van mobiele applicaties gebruik maken.

Voor de eerste twee werden begin 2016 specfieke user groups opgestart, met name respectievelijk Dimasys|Tools User Group (TUG) en Dimasys|eTUG (elektro-Technical User Group). Bedoeling is in het nieuwe jaar voor de twee resterende marktsegmenten gebruikersgroepen op te starten.

Win/win

Binnen elke gebruikersgroep brengt Infomat hooguit een tiental klant-bedrijven onder, met maximaal twee vertegenwoordigers per bedrijf. Elke groep omvat een aantal groothandels (die de eindklant bedienen) en enkele Dimasys-klanten die de eerstgenoemde beleveren.

“Bedoeling is niet de individuele “issues” van elk lid te bespreken, maar op constructieve wijze een antwoord te bieden op evoluties of wijzigingen in de marktbehoeften dat de hele community van nut is,” aldus Van Bulck.

De inbreng van de Dimasys-gebruikers biedt Infomat de kans als vendor de vinger aan de pols te houden van de nieuwe marktevoluties en -behoeften en een antwoord te bieden op bepaalde software-uitdagingen die bijvoorbeeld gepaard gaan met bepaalde promotie-acties van leveranciers. Gelijktijdig krijgt Infomat een goed zicht op het draagvlak binnen het betrokken marktsegment voor de mogelijke ontwikkeling van nieuwe software-modules en/of updates.

De klanten hebben dan weer het voordeel dat de kosten voor nieuwe software-ontwikkeling, gevoed door een gemeenschappelijke behoefte, over verschillende partijen kunnen worden gedeeld.

Bedrijfsspecifieke development-opdrachten blijven uiteraard mogelijk als die door de betrokken onderneming als een competitief voordeel worden ervaren. Niet zelden zijn de klanten binnen de gebruikersgroepen evenwel al lid van dezelfde aankooporganisaties, wat de samenwerking makkelijker maakt.

“Nieuwe functionaliteiten, die op basis van de gebruikersgroepen worden ontwikkeld, kunnen mogelijk doorgroeien tot standaardmodules binnen Dimasys. Dat kan het all-in pakket op termijn alleen maar tot op een nog hoger kwalitatief peil tillen,” zo nog de gedelegeerd bestuurder.

De gebruikersgroepen blijken voor de deelnemende bedrijven bovendien erg zinvol op het stuk van de onderlinge ervaringsuitwisseling.

Communicatie- en e-supply platform

Met specifieke modules als Promo’s en EZ-Base integratie voor de ijzerwarenbranche en koperkoersen, Bellidic en ETIM-specificaties voor de elektrotechnische verdelers, gaf Infomat al blijk van een verregaande sectorexpertise. Met de feedback van de user groups zal die specialisatie in de toekomst verder worden uitgediept. Zo lijdt het weinig twijfel dat Dimasys in de toekomst nog sterker zal worden uitgebouwd als communicatie- en e-supply platform.

Dimasys fungeert niet enkel als communicatieplatform tussen de gebruikers van de ERP-applicatie onderling, maar ook met de buitenwereld. Zo slaat het platform in de ijzerwarensector bijvoorbeeld de brug naar de aankoopgroeperingen Meno Group, Asamco en Groco, waarvan een aantal leden ook gebruikers van het pakket zijn.

Maar het maakt ook communicatie mogelijk tussen de Dimasys-gebruikers en andere grote leveranciers, die hun toevlucht tot een andere ERP-oplossing nemen, zoals AB Safety, Prof Praxis, Assa Abloy, Stanley of Snickers aan de ene kant, Philips, OBO, Harting, Schneider, Niko, Siemens en andere aan de andere kant.

Andere niet onbelangrijke koppeling is die met EZ-Base, waar Dimasys-klanten automatisch beeldmateriaal en technische specificiaties op artikelniveau voor integratie in hun systemen krijgen toegestuurd.

“Met de koppeling met EZ-Base waren we al bezig, maar de input van de gebruikersgroepen hebben voor bijsturing en verdere verfijning gezorgd,” beklemtoont onze gesprekspartner.

Een soortgelijk scenario speelt zich momenteel af dankzij de inbreng van Dimasys|eTUG waarbij Dimasys ETIM, de Europese classificatiestandaard voor elektrotechnische producten, voortaan de dataspecificaties binnen de applicatie beschikbaar stelt. Als pakketleverancier tekent Infomat zodoende voor bijkomende toegevoegde waarde.

Binnen Dimasys kwam ook een e-supply platform tot stand dat de klanten de mogelijkheid biedt bestellingen niet enkel bij de groothandels te plaatsen, maar ook rechtstreeks bij grote leveranciers, niet-gebruikers van Dimays.

Groot draagvlak

De organisatie van de gebruikersgroepen is behoorlijk tijds- en energie-intensief, laat Van Bulck verstaan. Maar er heerst duidelijk een draagvlak voor. Zo besloten de leden van de Dimasys|Tools User Group de frequentie van de gebruikersgroepen van de geplande halfjaarlijkse naar kwartaalbijeenkomsten op te voeren. Ook de gebruikersgroep Elektrotechniek zou een derde samenkomst aan de voorgenomen twee toevoegen.

Overigens gaan de bijeenkomsten telkens door bij de klanten, die voor de deelnemers gelijktijdig een bedrijfsbezoek organiseren. Nog voor Dimasys eerder dit jaar een nieuwe klant wist op te tekenen, was deze op de hoogte van het bestaan van de gebruikersgroepen. De nieuwe user groups leverden Infomat in 2016 vier belangrijke nieuwe klanten op.

“Op dat élan hopen we in het nieuwe jaar door te gaan”, besluit Stephan Van Bulck.