Trend 2: Onze steden en gemeenten willen ‘smarter’ worden

Steden die innovatieve en slimme technologische oplossingen inzetten en gebruikmaken van geïntegreerde data om de leef- en werkomgeving duurzamer en comfortabeler te maken, mogen zichzelf Smart Cities noemen. Al sinds 2011 brengt Agoria de kennis van zijn verschillende experten samen in het horizontale project Smart Cities.

De uitdagingen?

Ingrid Reynaert, Business Group Leader Smart Cities (ingrid.reynaert@agoria.be) licht toe: “Steeds meer mensen kiezen voor een leven in de stad. Om de leefbaarheid te verzekeren, dringen intelligente oplossingen op het vlak van mobiliteit, energievoorziening, gebouwenbeheer, en fysieke en digitale infrastructuur zich op. De vele kleinschalige Smart Cities-projecten in onze steden en gemeenten bewijzen dat dat geen exclusiviteit is voor metropolen. Sinds het najaar 2015 zetten onze steden en gemeenten volop in op het thema: Smart Cities-coördinatoren worden aangesteld en strategische plannen ontwikkeld. Bovendien worden er deuren geopend voor gesprekken met de industrie en andere stakeholders, onontbeerlijk bij de uitrol van een smart city.”

De kansen?

“We kunnen veel leren van de beste leerlingen in de Europese klas:  Kopenhagen, Barcelona, Helsinki, Wenen … Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van duurzame wijken. Of aan intelligente verkeerslichten die de verkeersstromen in de stad optimaliseren met respect voor de zwakke weggebruiker. Of aan slim energiebeheer van openbare gebouwen.

Alleen staat of valt elk van die oplossingen met databeheer. Het hart van de slimme stad is immers een digitaal stadsplatform waarop data op een geïntegreerde manier worden geanalyseerd en gevisualiseerd. En daar knelt meestal het schoentje, want veel steden en gemeenten worstelen vandaag nog met de digitalisering van hun interne processen. Binnen elk van de sleuteldomeinen zoals energie, mobiliteit, logistiek, veiligheid, gebouwen, …  zijn er dus volop kansen voor bedrijven uit de technologische industrie.”