Trend 3: Digitalisering haalt klassieke verdienmodellen onderuit

In 2011 al deed de Amerikaanse ondernemer Marc Andreessen zijn beroemde uitspraak ‘Software is eating the world’. Sindsdien haalde de digitale revolutie hele sectoren ondersteboven, met Uber en AirBnB als iconische voorbeelden. Met Digital Innovation ondersteunt Agoria bedrijven bij hun digitale transformatie.

De uitdagingen?

“Naast productie en andere bedrijfsprocessen zijn ook steeds meer innovatieve producten en diensten digitaal. Via sensoren capteren ze gebruiks- en andere gegevens en dat maakt hen intelligent. De interpretatie ervan levert namelijk interessante inzichten op voor nieuwe dienstverleningsvormen of businessmodellen. Eén ding is zeker: die transformatie is geen keuze, maar een noodzaak. En dat geldt voor alle branches, van de financiële wereld tot de maakindustrie.”

De kansen?

“Doordat ICT verweven raakt in zowat alle bedrijfsprocessen, diensten en producten, breken voor zowel traditionele softwarespelers als industriële bedrijven tal van nieuwe markten open. Tegelijkertijd komt ook het verdienmodel van ICT-spelers zelf op losse schroeven te staan: klassieke licenties en onderhoudscontracten ruimen plaats voor software als een service in de cloud. Bijgevolg zijn al deze bedrijven op zoek naar een antwoord op de vraag hoe een digitaal product te vermarkten en er waarde mee te creëren.”

De ambities van Agoria?

“In samenwerking met partners als Sirris, imec en andere onderzoeksinstellingen houden we de vinger aan de pols van de digitale trends en we vertalen deze naar concrete innovatie- en valorisatiemogelijkheden. Maar we geloven ook sterk in kennisdeling tussen bedrijven onderling. Daarom zetten we lerende netwerken op rond specifieke topics, zoals datagedreven innovatie of  digitale servitisatie.”

“Digitaal transformeren is geen keuze, maar een noodzaak. En dat geldt voor alle branches, van de financiële wereld tot de maakindustrie”

Carine Lucas, Lead Expert Innovation (carine.lucas@agoria.be)