Wat moet de personeelsdienst zeker weten vanaf 1 januari 2017

28/12/2016 OM 09:57 - Luc Willemijns
Ba2869aad72cf5526e9f8df650df3558

Vanaf 1 januari 2017 houden de personeelsdiensten van Belgische ondernemingen beter rekening met enkele nieuwigheden. Acerta lijst alles even op.

1. Re-integratie van langdurig zieken.

Het aantal langdurig zieken scheert hoge toppen. Om werknemers sneller aan het werk te krijgen, voorziet een nieuwe reglementering in een verplicht re-integratietraject ingeval van langdurige ziekte.

Voor de werknemer

Vanaf 1 januari 2017 zal een arbeidsongeschikte werknemer, ongeacht hoe lang zijn ongeschiktheid duurt, een aanvraag tot re-integratie kunnen richten aan de preventie-adviseur-arbeidsgeneesheer. Deze laatste is de spin in het web met betrekking tot de procedure, de concrete invulling en de opvolging van het re-integratieproject.

Ook werkgever kan aanvragen

Ook een werkgever zelf kan na vier maanden arbeidsongeschiktheid van de werknemer een verzoek tot dienstre-integratie doen. Na een re-integratie-beoordeling door de preventie-adviseur-geneesheer en de eventuele opstelling van het re-integratieplan door de werkgever, kan de werknemer dan mogelijk tijdelijk een aangepaste of andere job hervatten. Er wordt via de wet op de arbeidsovereenkomsten rechtszekerheid gecreëerd voor de werknemer in deze tussenperiode en bovendien komen er nieuwe regels rond ontslag om medische overmacht.

De gedetailleerde regels rond deze nieuwe procedures zullen in de onderneming gekend en toegepast moesten worden vanaf 1 januari 2017.

Wat betekent dit voor de publieke sector?

Deze wijzigingen hebben eveneens betrekking op het contractueel personeel tewerkgesteld in de publieke sector.

2. Wijzigingen voor jobstudenten.

Vanaf 1 januari 2017 zal studentenarbeid mogelijk zijn ten belope van 475 uren in plaats van 50 werkdagen onder toepassing van de solidariteitsbijdrage.

Dat geeft aan werkgevers die studenten willen inzetten wat meer flexibiliteit.

Deze nieuwe regeling veronderstelt natuurlijk een aangifte van de betrokken werknemer in Dimona onder het juiste statuut. Vanaf 1 december zouden werkgevers reeds “uren” kunnen reserveren in Dimona voor 2017. De teller die vandaag voorzien is op de website Student@work bevat dan ook uren in plaats van dagen.

Regularisatie enkel boven contingent

Nieuw is ook dat wanneer de uren die gepresteerd kunnen worden onder het solidariteitstarief overschreden worden, er een regularisatie zal zijn enkel en alleen voor de uren boven het contingent van 475 en niet voor het verleden.

En studentenarbeid in de publieke sector?

Deze regeling geldt ook voor de publieke sector.

3. Nieuwe loongrenzen

De loongrenzen van de arbeidsovereenkomstenwet wijzigen per 1 januari 2017. Dat wil zeggen dat een scholingsbeding en een niet-concurrentiebeding pas geldig kunnen worden voorzien met inachtname van de nieuwe loongrenzen. De loongrens voor het scholingsbeding en niet-concurrentiebeding is 33.221 euro en de grens voor het niet-concurrentiebeding en het scheidserechterlijk beding is 66.441 euro.

Wat betekent dit voor de publieke sector?

Deze regeling geldt enkel voor de contractuelen in de publieke sector.

4. Nieuw maximumbedrag voor bonus

Hebt u een cao gesloten omtrent de niet-recurrent resultaatsgebonden bonus? Het maximaal bedrag dat u in 2017 mag uitbetalen op basis van deze CAO is 3.255 euro. Hierop moet u 13,07% RSZ-bijdragen inhouden. Fiscaal wordt dus een bedrag van 2.830 euro vrijgesteld.

En de bonussen in de publieke sector?

De regeling rond resultaatsgebonden bonussen geldt enkel voor werkgevers verbonden aan de CAO-wet. Het geldt dus maar voor een beperkt aantal overheidswerkgevers, zoals bijvoorbeeld voor de Commissie voor Bank, Financie en Assurantiewezen en CREDIBE. De autonome overheidsbedrijven hebben een eigen systeem van resultaatsgebonden voordelen maar voor hen geldt hetzelfde vrijstellingsbedrag. Ook de solidariteitsbijdrage is hier verschuldigd.

(Bovenstaande bijdrage kwam in stand in samenwerking met Acerta)

Meer info: 016/24.63.20 of www.acerta.be.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.