Speerpunt-cluster versterkt positie Vlaamse materiaalindustrie

Op 1 januari 2017 ging in Vlaanderen de “speerpunt-cluster materialen” officieel van start. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen zette hiervoor het licht op groen. De materialen-cluster zal gebouwd worden rond het strategisch initiatief materialen (SIM), sinds 2009 het platform voor materialeninnovatie in Vlaanderen. In de speerpunt-cluster materialen werkt de Vlaamse industrie samen met de Vlaamse universiteiten aan de geavanceerde materialen van de toekomst. Het initiatief kan vele honderden nieuwe jobs opleveren, zo heet het.

Vlaanderen heeft een heel sterke materialenindustrie. Heel wat Vlaamse materiaalbedrijven combineren lokale onderzoeksactiviteiten met productie in Vlaanderen. Ze horen tot de absolute top in hun sector en produceren geavanceerde, innovatieve materialen gebruikt in een brede waaier van toepassingen. Het gaat hier zowel om multinationals als high-tech KMO’s. Vandaag werken meer dan 17.000 mensen in de Vlaamse materiaalindustrie en een veelvoud hiervan in sectoren die deze materialen verder verwerken. Ook aan onze kennisinstellingen wordt materiaalonderzoek van absolute wereldklasse verricht.

In 2009 beslisten de industrie en kennisinstellingen nauw te gaan samenwerken in het Strategisch Initiatief Materialen (SIM), op basis van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda. Bedrijven en academische onderzoeksgroepen uit alle Vlaamse universiteiten zetten succesvolle onderzoeksprogramma’s op rond het printen van componenten voor onder meer elektronicatoepassingen, vezelversterkte composieten, zelfhelende materialen, materialen voor 3D-printing, materialen voor maritieme toepassingen, recycling van materialen, … Via dit soort innovatieve, geavanceerde materialen worden vandaag nieuwe producten ontwikkeld in tal van sectoren.

Met de oprichting van een “speerpunt-cluster materialen” wordt daar vandaag op verder gebouwd. Opzet is nog meer te gaan inzetten op een snellere vermarkting van onze technologische expertise en zo de competitiviteit van onze bedrijven te versterken. Vlaanderen wil voorloper blijven en via toponderzoek meewerken aan de oplossingen voor de uitdagingen van morgen rond onder meer energie of circulaire economie. Zo komen er nieuwe onderzoeksprogramma’s rond geavanceerde materialen voor energie-opslag (batterijen of brandstofcellen) en rond het gebruik van nieuwe composieten in onze Vlaamse technologiebedrijven.