School De Kouter wint “Luminus smartflower”-wedstrijd

Tussen 4 oktober en 15 november 2016 organiseerde EDF Luminus een wedstrijd om lagere en middelbare scholen groener te maken. School De Kouter uit Kortrijk is één van de twee winnaars van deze wedstrijd en gaat aan de haal met een smartflower, het eerste gebruiksklare en alles-in-één fotovoltaïsche systeem ter wereld.

EDF Luminus organiseerde de “Luminus smartflower”-wedstrijd om de toekomstige generaties bewust te maken van het belang van hernieuwbare energie voor het voortbestaan van de planeet. De opdracht was simpel: maak een tekening of knutselwerk dat het project voorstelt om de school groener te maken en motiveer waarom de school een smartflower verdient. Maar liefst 101 dossiers werden in een tijdsspanne van zes weken ingediend.

In Wallonië kwam het Institut Saint-Louis als winnaar uit de bus. De niet-winnende scholen kregen elk een aandeel van EDF Luminus Wind Together, de coöperatieve waarmee EDF Luminus de burgers nauwer wil betrokken bij de ontwikkeling en uitbating van zijn windenergieprojecten.