Overheid verlengt steun voor gecombineerd en verspreid goederenvervoer per spoor

België verlengt de steun voor gecombineerd en verspreid goederenvervoer per spoor.

In eerste instantie komt de financiële ondersteuning ten goede aan de industriële gebruikers van het goederenvervoer per spoor. Ze laat spooroperatoren immers toe minder rendabele spoorverbindingen verder te zetten die noodzakelijk zijn voor opdrachtgevers uit de staal-, chemie-, auto- en transportsectoren en voor de nationale en internationale spoorontsluiting van de havens. Ook de geboden juridische zekerheid van het opgezette systeem biedt perspectieven voor de groei van het spoorvervoer in de volgende jaren.

Daarnaast heeft meer goederenvervoer per spoor evidente voordelen op gebied van mobiliteit en leefmilieu. Vandaag bespaart het goederenvervoer per spoor 300 miljoen euro aan externe kosten aan de maatschappij (minder CO2-uitstoot, minder luchtvervuiling en minder congestie).

De spoorsector heeft de ambitie die bijdragen nog ter verdubbelen in de volgende vijf jaar. Op die manier draagt het spoor in belangrijke mate bij tot het bereiken van de Vlaamse en Belgische klimaatdoelstellingen en aan het verbeteren van de mobiliteit.