De Loods stelt dak ter beschikking van omwonenden voor plaatsing zonnepanelen

Bioboerderij en sociaal tewerkstellingsproject De Loods in Aalst heeft als eerste bedrijf in België zijn dak ter beschikking gesteld voor de omwonenden om er zonnepanelen op te plaatsen. Energiecoöperatie Denderstroom realiseerde, in navolging van het Zonneplan, er het eerste project.

De groene stroom die de 38 hoogrendementspanelen op het dak van De Loods produceren, zal volledig lokaal worden gebruikt, onder meer door de koelinstallaties. De productie dekt twee derden van de lokale behoefte.