Dalkia stapt in kapitaal EDF Luminus Solutions

Dalkia Frankrijk, gespecialiseerd in het onderhoud en beheer van technische installaties, neemt een belang van 49% in EDF Luminus Solutions. Aansluitend op de overname van Vanparijs Engineers richtte EDF Luminus in augustus j.l. EDF Luminus Solutions op. Deze leverancier van energiediensten is verantwoordelijk voor het technisch beheer van gebouwen van B2B-klanten (administratieve gebouwen, scholen, sporthallen, flatgebouwen, industrie) op basis van een energieprestatiecontract (EPC).

Met de Brusselse sociale huisvestingsmaatschappij "De Anderlechtse Haard" werd, met de steun van Dalkia, alvast een eerste multi-site energieprestatiecontract afgesloten.

Dalkia is een toonaangevend aanbieder van energiediensten in Frankrijk, die kan bogen op een ruime expertise binnen tal van domeinen, zoals het beheer van warmtenetten en het koolstofarm maken van deze netten door van hernieuwbare energie gebruik te maken. Het bedrijf heeft ook wat expertise in de bouw, het beheer en het onderhoud van performante warmtekrachtkoppelingen, energieprestatiecontracten of in het op zoek gaan naar energiebesparingen door de renovatie van gebouwen.

De alliantie zal ook business genereren voor de bestaande dochteronderneming, zo heet het, vermits EDF Luminus Solutions nauw zal blijven samen werken met Dauvister (gespecialiseerd in de installatie van performante verwarmingssystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie), ATS (dat, naast de distributie van elektrisch materiaal, complete geïntegreerde oplossingen voor elektriciteit en verwarming aanbiedt aan klanten uit de industriële, tertaire en overheidssector in Vlaanderen) en de groep Vanparijs Engineers (een bureau met een gedegen expertise op het vlak van engineering, werven en onderhoud van warmtekrachtkoppelingseenheden en UPS-installaties).

Meer info: 02/229.19.50 of http://www.edfluminus.be.