Verso en VDAB ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Verso en VDAB slaan de handen in elkaar om een aanbod op maat van werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de social profit-sector aan te bieden. Concreet zullen VDAB en Verso de match tussen werkzoekende en vacature versterken en versnellen via collectieve instroomprojecten, uitwisselng van goede praktijken en het samen organiseren van bedrijfsbezoeken voor arbeidsbemiddelaars.

Vorig jaar situeerde 17,5% van de VDAB-vacatures zich in de social profit.

Meer info: http://www.vdab.be.