Welke alternatieven heeft werkgever voor cash-bonus?

16/02/2017 OM 10:02 - Luc Willemijns
C30ae93b852c4e90d5a0ae2f65f4dfd0
Een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een extra beloning voor geleverde prestaties. Uit cijfers van Acerta blijkt dat de cash-bonus nog steeds een populaire vorm van individuele verloning is. In 2015 bedroeg deze gemiddeld 1.935 euro. Er zijn echter tal van alternatieven voor de cash-bonus. Andere beloningsvormen zoals warrants en niet-recurrente bonusen stijgen de laatste jaren gestaag, maar blijven opvallend minder gekend in ons land. Ook maaltijdcheques, extra-legaal pensioen en extra-legale kinderbijslag behoren tot de opties. We zetten alle alternatieven op een rij.

Op het bedrag van een cash-premie staat wettelijk geen beperking, maar er dienen wel RSZ én belastingen op de cash-bonus betaald.

In Vlaanderen worden procentueel gezien een pak meer bonussen uitgekeerd: 22% van de werknemers in Vlaanderen kreeg een cash-bonus in 2015, tegenover 11% in Wallonië en 11% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gemiddelde bedrag van de premie verschilt ook erg van gewest tot gewest. Zo bedroeg de gemiddelde bonus die in 2015 werd toegekend aan bedienden in Vlaanderen 2.757 euro, in Wallonië 3.048 euro en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.308 euro.

Daarnaast zien we ook een verschil naargelang van de bedrijfsgrootte. Grote bedrijven hebben meer aandacht voor een bonusbeleid. Het gemiddelde bonusbedrag, per werknemer die een bonus ontvangt, is anderzijds wel groter in kleinere bedrijven dan in de grote ondernemingen.

Niet-recurrente bonussen

Niet-recurrente bonussen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming. Hierop betalen de werkgever en werknemer wel een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, maar geen belastingen. Het maximumbedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgelegd. Voor 2017 is dit 3.255 euro. Acerta berekende dat in de periode 2012-2015 een niet-recurrente bonus in ons land gemiddeld 948 euro bedroeg.

Extra-legale kinderbijslag

Wanneer een werkgever besluit om dit voordeel aan zijn werknemers toe te kennen, moet hij extra-legale kinderbijslag toekennen aan alle werknemers of een specifieke groep met kinderen. De werkgever noch de werknemer betalen hier sociale zekerheidsbijdragen op.

Warrants

Warrants zijn vandaag het minst bekende beloningssysteem in ons land: warrants of aandelenopties geven een werknemer het recht om gedurende een bepaalde periode aandelen tegen een vooraf vastgelegde prijs te kopen. Het beleggingsproduct kan vóór de vervaldatum verkocht worden in ruil voor een netto-voordeel. Warrants kunnen op individuele basis worden toegekend en kennen geen wettelijke beperking qua bedrag. De gemiddelde waarde van de uitgekeerde warrants tussen 2012 en 2015 lag op 11.726 euro.

Geschenken en cadeaucheques

Deze mogen niet meer dan 35 euro per jaar per werknemer bedragen. Dat bedrag kan worden verhoogd met 35 euro per jaar indien de werknemer een kind ten laste heeft. Het cadeau of de cadeaucheques moet aan alle werknemers of aan een duidelijk afgebakende groep worden gegeven.

Maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen en zijn mede daarom zeer populair. De werkgever moet de cheques aan alle werknemers van een bepaalde beroepscategorie geven. Zij krijgen per gewerkte dag één maaltijdcheque. Het bedrag van de cheque is beperkt tot 8 euro per dag, waarvan de werknemer 1,09 euro betaalt.

Extra vakantiedagen

Uit onderzoek van Acerta blijkt dat een kwart van de werknemers meer interesse heeft in extra vakantie in plaats van extra geld. De werkgever kan een bonus in dat geval uitkeren onder de vorm van bijkomende vakantiedagen. De kost van zo een vakantiedag wordt berekend door de loonkosten voor de werkgever te delen door het aantal te presteren dagen.

Extra-legaal pensioen

De werkgever kan ook een bonus storten in een pensioenplan zodat de werknemer extra pensioenkapitaal kan opbouwen. De werkgeverskosten bij de storting zijn beperkt: 8,86% bijzondere bijdrage en 4,4% taks. Een werknemer betaalt niet bij de storting, maar hij betaalt wel sociale zekerheidsbijdrage en belastingen als hij het pensioenkapitaal opneemt.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Acerta).

Meer info: 016/24.63.20 of www.acerta.be.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert.

Analytische cookies

Analytische cookies laten ons toe om het gebruik van de website te analyseren en de bezoekerservaring te verbeteren.

Marketing cookies

Marketingcookies hebben als doel om ervaringen te personaliseren en relevante inhoud en aanbiedingen te sturen op deze en andere websites.