Vergunningen voor bouw windturbines in windlandschap Eeklo-Maldegem ingediend

In Eeklo, Maldegem en Kaprijke werden de vergunningen voor het grootste Vlaamse windturbinepark op land, buiten de havens, ingediend. Engie Electrabel, Elicio, Windkracht Vlaanderen - EDF Luminus en Ecopower slaan, op aansturen van de provincie Oost-Vlaanderen, de handen in elkaar. Ze stemden hun windprojecten in de concentratiezone van Eeklo-Maldegem-Kaprijke op elkaar af en onderzochten de cumulatieve milieu-impact. Samen dienden de projectontwikkelaars de milieuvergunningen in bij de provincie Oost-Vlaanderen, stad Eeklo en gemeente Maldegem en de bouwvergunningen bij Vlaanderen.

Met participatie van de omringende gemeenschap, een omgevingsfonds en steun van de lokale besturen heet het windlandschap Eeklo-Maldegem het summum van het Oost-Vlaamse windbeleid te zijn.

In het najaar 2016 werd het windlandschap Eeklo-Maldegem een juridisch feit: de Raad van State verwierp de beroepen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan. Met de indiening van de vergunningen voor twintig bijkomende windturbines wordt het startschot gegeven voor de realisatie ervan. Het elektriciteitsnet is klaar om de turbines te ontvangen, de omwonenden ook. Het windlandschap zal gerealiseerd worden met minstens 20% rechtstreekse participatie en een omgevingsfonds.