Bouw stoomnetwerk ECLUSE in Waaslandhaven van start

In de Waaslandhaven is onlangs de eerste buis gelegd van het nieuwe industriƫle stoomnetwerk ECLUSE. Dat zal vanaf 2018 de stoom van twee bedrijven, via een buizennetwerk van vijf kilometer, afvoeren naar zes afnemende bedrijven die daardoor hun eigen stoomketels kunnen uitschakelen. ECLUSE levert straks een emissiebesparing van 100.000 ton CO2 per jaar op.

ECLUSE wordt een groot netwerk van stoom- en condensaatleidingen tussen de thermische verwerkingsinstallaties van afvalbedrijven Indaver en SLECO en aantal chemische bedrijven in de Waaslandhaven. Het stoomnet zal die bedrijven in staat stellen om naar eigen behoefte stoom en water af te nemen.

Het stoomnetwerk transporteert de stoom die wordt opgewekt tijdens de verbranding via een geïsoleerde stoomleiding naar de warmte-afnemers. Het transport verloopt efficiënt en zonder noemenswaardig verlies door gebruik te maken van oververhitte stoom op hoge druk (+/- 40 bar) en temperatuur (+/- 400 °C). Via een condensaatleiding loopt het warme water terug naar Indaver en SLECO waar het opnieuw in de stoomketel als voedingswater wordt gebruikt.

De leidingen - samen vijf kilometer lang - worden deels ondergronds, deels bovengronds geplaatst.

Bij de realisatie van ECLUSE zijn verschillende instanties betrokken. Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) trad op als katalysator voor het samen brengen van alle partners en de totstandkoming van het project in de Waaslandhaven. De eigenlijke energie voor het stoomnet wordt geproduceerd in de waste-to-energy installaties van afvalverwerker Indaver en zijn joint-venture SLECO. Netbeheerder Infrax, die inmiddels ook al enkele jaren actief is in de aanleg van warmtenetten, bracht zijn know-how in. Voorts participeren ook Water-Link en FINEG in ECLUSE.

ECLUSE gunde het zogenaamde ECPM-contract voor de engineering, de bouw en tien jaar onderhoud van het stoomnetwerk aan de tijdelijke vereniging AHP, een samenwerking van de Nederlandse bedrijven A.Hak en Petrogas. Beide zijn gerenommeerde bedrijven die wereldwijd projecten ontplooien in het aanleggen en onderhouden van leidingen voor transport en distributie van olie, gas, water en elektriciteit.

Voorlopig hebben vijf bedrijven uit de Waaslandhaven toegezegd om hun eigen gasgestookte ketels geheel of gedeeltelijk stil te leggen en stoom van ECLUSE af te nemen voor de volgende tien jaar: logistieke partner voor de chemische industrie ADPO, chemicaliënproducenten Ashland, Monument Chemical en INEOS Phenol, en rubber- en kunststoffenproducent LANXESS. De condensaatleiding zal op zijn terugweg ook nog de gebouwen van een zesde bedrijf, DP World-Antwerp Gateway, verwarmen.

Andere bedrijven kunnen later nog op het ECLUSE-netwerk aansluiten. Het stoomnetwerk van ECLUSE wordt gebouwd op een dubbele capaciteit dan wat vandaag aan stoom wordt gevraagd. Dat laat ook toe dat de bedrijven die van bij het begin instapten, hun warmtevraag opdrijven.

Met het ECLUSE-project is een investering van om en bij de 30 miljoen euro gemoeid. De Vlaamse regering zegde eerder 10 miljoen euro strategische ecologiesteun toe.