VAL-I-PAC zet in op gedragsverandering bij bedrijven op milieuvlak

De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) heeft VAL-I-PAC voor de komende vijf jaar (2017-2021) opnieuw vergund als speler die tot doel heeft de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en te coördineren. Het is de vijfde opeenvolgende keer dat de in 1997 opgerichte organisatie de vergunning in de wacht sleept.

Core business van VAL-I-PAC blijft  het behalen van de recyclagedoelstellingen (80%) voor bedrijfsmatig verpakkingsafval. In de voorbije jaren overtrof de organisatie telkens op de opgelegde doelstellingen.  Met het oog op het stimuleren van selectieve inzameling van verpakkingsafval, voorziet VAL-I-PAC in een systeem van financiële incentives aan ontpakkers die inspanningen leveren op het vlak van selectie inzameling. In 2016 kwamen meer dan 35.000 bedrijven in aanmerking om een premie voor hun selectieve inzameling te ontvangen.

Naast deze twee basisprincipes werden in de nieuwe erkenning een aantal nieuwe initiatieven genomen. Voornaamste zijn het stimuleren van bedrijven om met selectieve inzameling van start te gaan, preventieve en circulaire economie, nieuwe initiatieven voor het inzamelen van plastic afval, administratieve vereenvoudiging voor de bestaande klanten en zicht verkrijgen op de materiaal- in plaats van de afvalstromen alsook op de evolutie van het aantal bedrijven die afval sorteren.

VAL-I-PAC biedt zijn diensten op vandaag aan 7.000 bedrijven aan.

Meer sectornieuws

Agenda