Belgische bedrijven en Vlaamse overheidsinstanties stappen in CITRUS-project

Gebruik (Big) data moet weggebruikers in real-time proactief informeren

Een consortium van Belgische bedrijven en Vlaamse overheidsintanties werkt de komende drie jaar aan een project ter waarde van 1,8 miljoen euro (waarvan de helft met de steun van de Europese Commissie). Dit door het maximaal aanwenden van beschikbare (Big) data om in real-time de weggebruikers proactief te informeren. Op termijn moet CITRUS (Cooperative Intelligent Transport Systems for Trucks) de verkeersveiligheid op de Belgische (autosnel)wegen verhogen, de CO2-uitstoot verlagen en de mobiliteit bevorderen. Een Companion App zou hierbij moeten toelaten om veiligheidswaarschuwingen te verspreiden. Bovendien wordt gekeken naar oplossingen om verkeerslichten intelligent aan te sturen en goederenvervoer over de weg verder te optimaliseren.

Een efficiënt wegen-management is enorm belangrijk. Vandaag kosten files 10,58 euro per voertuig per uur, veroorzaken ze hoge emissies, veel stress en zorgen ze vaak voor onveilige situaties.

Eind 2015 lanceerde de Europese Commissie een CEF-call (Connecting Europe Facility) waarin bedrijven de kans kregen om subsidiedossiers in te dienen die bijdragen tot een efficiënter gebruik van het transportnetwerk via meer intelligente, duurzame transportsystemen. In dit kader maakte de Europese Commissie 70 miljoen euro vrij voor projecten die werken aan Intelligente Transport Systemen (ITS) op de weg, waarvan 1,8 miljoen euro voor CITRUS.

Consortium

Een consortium van Belgische bedrijven en overheidsinstanties diende een projectvoorstel in met als werknaam CITRUS. Binnen CITRUS staat de interactie van het (vracht)voertuig, de supply chain en de infrastructuur voor het verkeers-management centraal en wordt van bestaande telecom-netwerken gebruik gemaakt. Op lokaal vlak wil het consortium op termijn de verkeersveiligheid op de Belgische (autosnel)wegen verhogen, de CO2-uitstoot verlagen en de mobiliteit bevorderen.

Be-Mobile (specialist inzake slimme mobiliteit), dat Proximus als referentie-aandeelhouder heeft, en de Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Agentschap Wegen en Verkeer) werken hiervoor samen om (verkeers)data te verzamelen en die vervolgens efficiënt aan te wenden. Het studiebureau Transport & Mobility Leuven (TML) levert ondersteuning bij de monitoring en evaluatie van dit proefproject.

Enkele bedrijven die de toepassingen in de praktijk zullen uittesten, vervolledigen het consortium. Het gaat om enerzijds Colruyt Group en anderzijds de Haven van Zeebrugge en Havenbedrijf Antwerpen, die het gebruik van de toepassingen zullen stimuleren bij de vele bedrijven in de haven die hiervoor in aanmerking komen. 

Companion App

CITRUS wil het transportnetwerk veiliger en duurzamer maken door de verkeersinformatie snel, efficiënt en effectief te kunnen delen. Daarom wordt onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van een “Companion App”. Deze applicatie moet toelaten om alerts te versturen naar vrachtwagenchauffeurs die een incident (file, wegenwerken, stilstaand voertuig, …) naderen om bijvoorbeeld file-staart- en pechstrookaanrijdingen te voorkomen en, ingeval van wegenwerken, te verwittigen. De chauffeurs moeten de “Companion App” vanzelfsprekend veilig kunnen gebruiken. Daarom wordt volop ingezet op een gebruiksvriendelijke interface en tevens in een gedegen opleiding voorzien. Eind van dit jaar zou de ontwikkeling van deze applicatie rond moeten zijn.

Ook het intelligent aansturen van verkeerslichten op basis van real-time verkeersinfo (het groene golf-principe) behoort tot de mogelijkheden. Naderende chauffeurs worden hierbij geïnformeerd over de optimale snelheid die ze moeten aanhouden om steeds groen licht te hebben. Bovendien zouden verkeerslichten dynamisch worden aangestuurd in functie van de real-time verkeersstromen. De verkeerslichten op de N203a in Halle (verbinding tussen R0 en E429) zullen als pilot samen met Colruyt Group worden gebruikt.

Ook wordt gekeken naar congestievermijdende aansturing van de leveringen, waarbij het dispatchen van leveringen door Colruyt Group-vrachtwagens verder geoptimaliseerd wordt op basis van real-time verkeersinfo en de communicatie met chauffeurs efficiënter verloopt.

Eerste testen eind dit jaar

Tegen het jaareinde zouden de eerste testen plaats vinden voor de drie toepassingen (app, groene golven en real-time dispatchen). De eerste resultaten worden in 2018 verwacht. Indien deze succesvol zijn, kunnen aanbevelingen worden gedaan naar Europese en nationale/regionale overheidsinstanties, met het oog op een uitrol op grotere schaal.