Krachtenbundeling om CO2-uitstoot handelssector terug te dringen

De Belgische Federatie van handel en diensten en ENGIE hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend voor de promotie van zonne-energie en oplossingen voor energie-efficiëntie bij bedrijven in de sector. Deze bedrijven hebben alleen al een potentieel van 300 tot 350 MWp aan geïnstalleerde zonne-energiecapaciteit. Dat is het equivalent gebruik van ongeveer 85.000 huishoudens en een vermeden uitstoot van zowat 120.000 ton CO2.

De Belgische Federatie van handel en diensten en ENGIE hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend voor de promotie van zonne-energie en oplossingen voor energie-efficiëntie bij bedrijven in de sector. Deze bedrijven hebben alleen al een potentieel van 300 tot 350 MWp aan geïnstalleerde zonne-energiecapaciteit. Dat is het equivalent gebruik van ongeveer 85.000 huishoudens en een vermeden uitstoot van zowat 120.000 ton CO2.

De handelssector engageert zich sterk in de energietransitie en wenst zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. De sector heeft een belangrijk potentieel voor de ontwikkeling van zonne-energie installaties. Met meer dan 2.800 winkels waarvan de totale oppervlakte groter is dan 350 hectaren, is dit een capaciteit van maximaal 300 tot 350 MWp.

ENGIE en zijn Belgische dochters hebben een volledig zonne-energie aanbod voor zowel particulieren als ondernemingen. De filialen ENGIE SUN4BUSINESS en ENGIE Fabricom Solar Technics bieden een installatie- en onderhoudsdienst van zonnepanelen aan, met of zonder een systeem van derde-investeerder.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beoogt een daling van de CO2-uitsoot met 30% tegen 2025 en een verdubbeling van de huidige productie van hernieuwbare energie tegen 2020. Met SolarClick en NRClick werkte het programma’s uit om de gemeentelijke en gewestelijke overheden technisch en financieel te ondersteunen en hen te helpen hun verbruik te verminderen en zelf de energie te produceren die ze nodige hebben.

Wat de hernieuwbare energie in het Brussels Gewest betreft, is zonne-energie, gezien de beperkte mogelijkheden van windenergie en biomassa, de enige oplossing. Het programma SolarClick heeft tot doel om zowat 85.000 m² daken van openbare gebouwen met zonnepanelen toe te rusten, waardoor het huidig opgesteld fotovoltaïsch vermogen in Brussel met ongeveer 22,5% zou wroden verhoogd (bijkomende productie van 2.500 MWh/jaar).

Dit betreft uitsluitend de gemeentelijke en gewestelijke gebouwen. Ongetwijfeld is er ook voor de handelssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een rol weggelegd.