"Enhanced landfill mining" opgenomen in Europese richtlijn

31/03/2017 OM 07:29 - Luc Willemijns
Placeholder
Het Europees Parlement heeft zijn positie inzake het Europese afvalstoffenplan herzien. Zo werden vier EU-richtlijnen aangepast, inclusief de richtlijn voor het storten van afvalstoffen. Voor het eerst geeft deze richtlijn een plaats aan "enhanced landfill mining".

De herziening heeft betrekking op een heel pakket maatregelen voor verpakkingen, recyclage, stortafval en elektronisch afval. Dat zogenaamde "Afvalpakket" is nu formeel aanvaard door het Europees Parlement. Het pakket betreft aanpassingen voor vier EU-richtlijnen, met inbegrip van de EU-richtlijn voor het storten van afval. Deze richtlijn (1999/31/EC) bepaalt het afvalbeheer van stortplaatsen in de Europese Unie.

De algemene doelstelling bestaat er in “om negatieve gevolgen van het storten van afvalstoffen voor het milieu, in het bijzonder de verontreiniging van oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht, en voor het wereldwijde milieu, ook door het broeikaseffect, alsmede elk risico dat daar tijdens de gehele levensduur van de stortplaats uit voortvloeit voor de volksgezondheid, te voorkomen of zoveel mogelijk te verminderen”.

Hoewel de milieubeschermingsdoelstelling van de oorspronkelijke richtlijn (1999/31/EC) van onschatbare waarde blijft, stelt zich het probleem dat deze richtlijn stortplaatsen beschouwt als statische eindstations voor gestort afval. Stortplaatsen worden beschouwd als een bron van verontreiniging, waarbij het stortmateriaal als een cocon moet ingekapseld en gemonitord worden.

Het feit dat de ruim 500.000 stortplaatsen in Europa een grote hoeveelheid, nog onbenutte grondstoffen herbergen, die in de circulaire economie kunnen worden geïntegreerd, zit op geen enkele manier in deze richtlijn vervat. Als gevolg hiervan is er tot op heden in de EU-wetgeving nog steeds geen expliciet kader voor het concept van "enhanced landfill mining" (ELFM), met name de geïntegreerde valorisatie van stortplaatsen ter recuperatie van materialen, energie en landoppervlakte. Het gebrek aan dergelijk kader veroorzaakt meervoudige uitdagingen en onzekerheden voor zowel private als publieke actoren die werk willen maken van EFLM-investeringen en -projecten.

Met de stemming van het Europees Parlement op 14 maart 2017 komt daar nu verandering in. Voor het eerst ooit neemt de nieuwe EU-richtlijn voor het storten vvan afvalstoffen een specifieke referentie op rond "enhanced landfill mining".

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.