Europees Parlement stemt voor ambitieus afvalstoffenbeleid

Het Europees Parlement heeft het Europees afvalstoffenbeleid herzien. Het nam een heel pakket maatregelen voor verpakkingen, recyclage, stortafval en voertuigen en elektronisch afval. Het gaat om een heel belangrijk pakket wetgeving, vermits Vlaanderen en België koploper zijn voor wat recyclage betreft. Het belang ervan is om een omslag te maken naar een circulaire economie, waarin we niet langer zaken weggooien, maar ze hergebruiken, recycleren of verwerken.

Belangrijkste elementen in dit pakket zijn de bindende Europese doelstellingen voor recyclage. Het Europees Parlement wil hierbij verder gaan dan de voorstellen van de Europese Commissie. Het wil dat tegen 2030 70% van het huishoudelijk en gelijkaardig afval en 80% van het bedrijfsafval wordt gerecycleerd.

Er zijn ook targets gesteld voor het storten van afval. Tegen 2030 zou niet meer dan 5% van het restafval nog op een vuilnisbelt terecht mogen komen.