Departementen LNE en RV vormen samen Departement Omgeving

De departementen Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en Ruimte Vlaanderen (RV) zijn per 1 april 2017 samen gegaan. De nieuwe organisatie krijgt de naam Departement Omgeving. De hervorming geeft uitvoering aan het Vlaams regeerakkoord 2014-2019. Bevoegd minister is de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. De integratie van het ruimtelijk en het milieubeleid moet een sterker beleid en een efficiëntere organisatie opleveren.

Het Departement Omgeving wil een ambitieuze en transparante organisatie zijn die inzet op het behalen van milieu- en klimaatdoelstellingen, een duurzaam ruimtegebruik en de duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen. De inzet is tegelijk een koolstofarme, energiezuinige en klimaatintelligente leefomgeving waarbij ook een sterke band tussen ecologie en economie wordt gerealiseerd. Ook de dienst Dierenwelzijn, tot voor kort bij LNE, maakt deel uit van het nieuwe Departement Omgeving.

De oprichting van het Departement Omgeving leidt tegelijkertijd ook tot de oprichting van het beleidsdomein Omgeving. Daarbij worden de entiteiten van de beleidsdomeinen LNE en RWO samen gevoegd in één nieuw beleidsdomein.

Sinds 1 april 2017 maken volgende entiteiten deel uit van het beleidsdomein Omgeving: Departement Omgeving, Agentschap voor Natuur en Bos, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Vlaams Energie-agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, OVAM, Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Wonen Vlaanderen, Agentschap Onroerend Erfgoed en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.