Integratieplatform houdt scherpe blik op alle bedrijfsprocessen

Een geïntegreerd informatieplatform kan voorkomen dat u, in een veel te laat stadium, wordt geconfronteerd met fraude of andere rampzalige zaken. Goed functionerende integratieplatformen houden altijd en overal zicht op de informatie uit de diverse systemen binnen organisaties. En helpen zodoende financiële rampen te voorkomen.

Het integreren van de data uit de verschillende informatiesilo’s van de organisaties bestaat uit een aantal deelprocessen. Het eerste brengt verbindingen tot stand met de afzonderlijke informatiesystemen (silo’s) van de essentiële bedrijfsprocessen en hun bijhorende referentiedata (normen, bedrijfsregels, wetten, procedures, sancties, …). Vervolgens worden al deze ruwe data en bijhorende metadata in de krachtige interne datasbases opgenomen met behulp van hoge snelheids-adapters.

Deugdelijke integratieplatformen standaardiseren daarbij alle data en zorgen ervoor dat kleine variaties van data gebruikt worden voor dezelfde persoon of hetzelfde object. Dat kunnen bijvoorbeeld verschillende spellingen van dezelfde naam zijn die in afzonderlijke silo’s worden gebruikt. Dat heeft tot gevolg dat dergelijke platformen veel beter in staat zijn om data te analyseren.

Real-time analyse

Data uit de silo’s zijn vaak tijdsgebonden. Niet alleen de waarde is belangrijk, maar ook het tijdstip waarop een bepaald object in de database die waarde heeft. Het volstaat daarom niet om deze data voor later gebruik op te slaan, de analyse moet altijd plaats vinden op basis van de actuele gegevens.

Het integratieplatform zorgt ervoor dat alle voor een specifieke analyse essentiële data altijd direct beschikbaar zijn. De data worden hiervoor continu in zogenaamde “gegevenskubussen” geladen. Het maakt daarbij niet uit of die data uit de interne database van het integratieplatform komen dan wel uit de externe bronnen die op het platform zijn aangesloten. Gebruikers en automatische controlesystemen zijn er dus van verzekerd dat de analyses altijd op basis van de meest actuele informatie worden uitgevoerd.

Nog een belangrijke troef van een goed integratieplatform is dat het platform ook ongestructureerde data en zelfs vrije tekst kan analyseren. Interne communicatie, marktnieuws, e-mail, social media, … kan een integratieplatform van betekenis voorzien die essentieel is bij het controleren van de bedrijfsprocessen. Het platform zou bijvoorbeeld in staat zijn om marktnieuws te correleren met plotse veranderingen in het handelsvolume van aandelen van het bedrijf en daarmee eventuele fraude op het spoor komen.

Externe analysesystemen

Laatste troef van een goed integratieplatform is dat het alle data en analyses daarvan relatief eenvoudig kan aanbieden aan analysesystemen van andere leveranciers. Alle gereedschappen en functies die het integratieplatform gebruikt om data uit de verschillende bronnen te halen, te normaliseren en te analyseren, zet het platform ook in om de gegevens opgeschoond en in de juiste vorm te presenteren aan de analysegereedschappen van derden. Tijdens de verwerking van deze gegevens voor externe analysesystemen genereert het integratieplatform automatisch dashboards en gebruikt het de bedrijfsregels om uitzonderingen te herkennen.

Bij afwijkingen van de norm maakt het platform automatisch waarschuwingen aan. Een waarschuwing kan bestaan uit een bericht met een gericht rapport aan specifieke werknemers. Het platform kan ook automatisch een diepere analyse van de afwijking opstarten en op basis van deze extra gegevens een rapportage laten maken.

In bepaalde fasen van de workflow kunnen ook menselijke controlepunten en validering in het hele controletraject worden ingebouwd. In dat geval wacht het platform bijvoorbeeld met het automatisch opstarten en uitvoeren van de diepere analyse van een geconstateerde afwijking tot het van een geautoriseerd persoon hiervoor de toestemming heeft verkregen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met InterSystems Benelux B.V. (Vilvoorde)).

Meer info: 02/464.97.20 of www.intersystems.com.