Elia trekt hoogspanningskabels onder Boudewijnkanaal

Elia trekt momenteel 380 kV-hoogspanningskabels in een tunnel onder het Boudewijnkanaal bij Zeebrugge. De ondergrondse 380 kV-kabel loopt over een traject van 10 kilometer, waarvan een deel via een tunnel onder het Boudewijnkanaal.

Het bouwwerk maakt deel uit van het Stevin-project dat windenergie van zee aan land zal brengen, de bevoorrading in de regio versterkt en uitwisseling van energie met het Verenigd Koninkrijk via de onderzeese Nemo-kabel mogelijk zal maken.

Er waren twee redenen om te kiezen voor een tunnel, in plaats van een gestuurde boring, om het Boudewijnkanaal te kruisen. Ten eerste was er onvoldoende aanzetruimte om de boring tot op een diepte van 32 meter te realiseren. Daarnaast kan de kabelwarmte zich op 32 meter diepte niet voldoende verspreiden, wat de transportcapaciteit negatief beïnvloedt. In een tunnel kunnen de kabels met bijkomende ventilatie worden afgekoeld.

Meer info: 02/546.70.11 of http://www.elia.be.