Vlaanderen moedigt geothermie aan via garantieregeling

De Vlaamse overheid heeft een garantieregeling uitgewerkt voor bedrijven die boringen willen doen naar diepe aardwarmte. Die boringen kosten veel geld en het risico dat de put minder warmte-energie oplevert dan verhoopt, is aanzienlijk. Met de garantieregeling hoopt Vlaanderen aarzelende bedrijven over de streep te trekken en voor een doorbraak voor die geothermie in de regio te zorgen.

Bij boringen naar diepe geothermie wordt gezocht naar water in diepe aardlagen dat zo heet is, dat de warmte als energiebron kan worden gebruikt. In Vlaanderen is het potentieel voor diepe aardwarmte het grootst in de Kempen. Maar omdat gedetailleerde kennis over de ondergrond nog ontbreekt, bestaat de kans op misboringen. Bedrijven durven daardoor het risico niet te nemen. Voorlopig heeft alleen VITO een proefproject uitgevoerd op de Balmatt-site, en dat ook succesvol afgerond.

Het potentieel van diepe geothermie wordt in Vlaanderen hoog ingeschat. Naast zon en wind, is ook warmte een belangrijke hernieuwbare energiebron. Vlaanderen werkt al met restwarmte van bedrijven, maar van bestaande warmte in de diepe aardlagen wordt vooralsog geen gebruik gemaakt. Met de garantieregeling hoopt men daarin verandering te brengen.

Bedrijven die boringen in diepe aardlagen willen doen, zullen een dossier kunnen indienen bij de Vlaamse regering. Mocht na de boringen blijken dat het geschatte vermogen niet wordt gehaald, dan kan de Vlaamse overheid de kosten terugbetalen. De bedrijven dragen ook zelf bij aan de garantieregeling door de betaling van een premie.

De Vlaamse regering baseerde zich voor de garantieregeling op het Nederlandse systeem. Dankzij die regeling durfden bedrijven daar het risico te nemen en is de kennis van de ondergrond aanzienlijk verhoogd.