Bebat vestigt inzamelrecord in 2016

Bebat zamelde vorig jaar een recordvolume aan gebruikte batterijen in. In 2016 haalde de organisatie maar liefst 3.481 ton aan afgedankte batterijen op. Dat is 723 ton (+ 26%) meer dan in 2015. Een opmerkelijke prestatie indien men bedenkt dat het aantal op de markt gebrachte batterijen met amper 1,1% steeg.

Het inzamelresultaat is voornamelijk te danken aan de massale inspanningen van de Belgische consumenten, die hun batterijen in één van de 24.000 inzamelpunten deponeren, alsook aan de nauwe samenwerking met de distributie, scholen, bedrijven en containerparken.

Gemiddeld brengt de Belg zijn batterijen twee tot drie keer per jaar binnen. De cijfers van Bebat tonen aan dat de Belg meer inzamelt en sneller zijn weg vindt naar een Bebat-inzamelpunt: in totaal bracht hij in 2016 meer dan 10,5 miljoen bezoekjes aan een inzamelpunt.

Vandaag beschikt Bebat over meer dan 24.000 inzamelpunten waar gebruikte batterijen gratis kunnen worden gedeponeerd. Het gaat onder meer om duizenden hyper- en supermarkten, winkels, talrijke scholen, bedrijven en containerparken. Op basis van diverse huishoudanalyses die Bebat liet uitvoeren wordt de efficiëntie van het systeem zelf op 89,80% geschat. Dat wil zeggen 100 kilogram huisvuil nog slechts één batterij bevat.

Hoewel de Europese inzameldoelstellingen voor 2017 op 45% werden vastgelegd, slaagde Bebat er in 2016 in om een indrukwekkend inzamelpercentage van 70,7ù voor te leggen, een toename met 15,2% ten opzichte van een jaar eerder.