Energyville II wordt uniek lab voor zonnecel- en batterij-onderzoek

Het in Genk in aanbouw zijnde Energyville II zal volledig gewijd zijn aan technologie-ontwikkeling voor energie-opwekking met dunnefilm zonnecellen, intelligente PV-modules en nieuwe batterijen voor lokale energie-opslag. Daarnaast is er een opstelling voor onderzoek naar integratie van PV in de gebouwschil. Een honderdtal onderzoekers, voornamelijk van imec en UHasselt, zullen volgend jaar hun intrek in het nieuwe pand nemen.

Nadat de eerste onderzoekers in juni vorig jaar het Energville I-gebouw betrokken, werd in september gestart met de bouw van het tweede onderzoekscentrum. Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van bijna 5.000 m². Het zal plaats bieden aan state-of-the-art onderzoekslabo’s, imec’s pre-pilootlijn voor dunnefilm zonnecelproductie en kantoorruimte voor ongeveer honderd onderzoekers. In de context van de energietransitie en de te behalen klimaatdoelstellingen is het essentieel om de productie van zonne-energie nog efficiënter en goedkoper te maken. In Energyville II zal daarom onderzoek worden verricht naar het efficiënter maken van PV-systemen. Door de materialen en de architectuur van zonnecellen en zonnepanelen te optimaliseren, wordt gewerkt aan dunnere en goedkopere zonnecellen die meer energie genereren dan de huidige generatie zonnecellen. Hierbij wordt ook de esthetische component niet uit het oog verloren.

Ook BIPV (Building Integrated Photovoltaics), waarbij zonnecellen geïntegreerd worden in de gevel of het dak, hoort tot de onderzoeksonderwerpen, net zoals het inbouwen van intelligente PV-systemen. Hiertoe biedt het nieuwe gebouw ook uitgebreide mogelijkheden. Ten slotte zullen de onderzoekers zich ook richten op nieuwe opslagsystemen, bijvoorbeeld voor elektrische wagens of thuisbatterijen.

In 2018 verhuist het PV-onderzoek van imec en UHasselt naar Genk. Behalve samenwerkingen met toestel- en materiaalbedrijven en met energieleveranciers, wordt ook gezocht naar partnerships met service providers, die in de groeiende hernieuwbare energiemarkt opportuniteiten zien.