Vlaamse Energiecluster heet voortaan Flux50

De Vlaamse Energiecluster (Brussel), op 11 januari j.l. erkend als speerpunt-cluster door Vlaanderen, gaat voortaan als Flux50 V.Z.W. door het leven. Door het afbreken van de silo’s tussen energie, ICT en bouw wil de cluster economische meerwaarde creëren voor Vlaamse ondernemingen via de realisatie van een slimme energieregio.

De cluster mikt daarvoor op vijf focusdomeinen, met name energiehavens, micro-grids, multi-energietoepassingen op wijkniveau, energy cloud-toepassingen en intelligente renovatie.

De kantoren van Flux50 V.Z.W. bevinden zich te 1000 Brussel, Koningsstraat 154-158. Telefoon: 02/229.81.67. URL: www.flux50.be