Met de fiets of te voet naar het werk

17/05/2017 OM 08:14 - Luc Willemijns
8faba9bf4e75d1476f4e09e8b3420961
Werknemers die de auto thuis laten, brengen heel wat voordelen met zich. Niet alleen voor u en uw werknemers zelf, maar ook voor de maatschappij. Ons land zal namelijk blijvend geconfronteerd worden met structurele uitdagingen zoals een verzadigd wegennetwerk en een krappe arbeidsmarkt. Het is dan ook van cruciaal belang om in te zetten op individuele behoeften van uw werknemers en creatief om te springen met mobiliteitsoplossingen. Maar welke vervoersmiddelen nemen werknemers het vaakst en welke oplossingen bestaan er zoals?

Uit de tweede mobiliteitsbarometer van Acerta blijkt dat de wagen nog steeds het populairste vervoermiddel is. De privé-wagen biedt dan ook meer flexibiliteit en vrijheid dan het openbaar vervoer. Bovendien is vooral de aanschaf van de wagen een belangrijke investeringskost. De kostprijs voor het gebruik van de wagen lijkt vandaag niet voldoende hoog te zijn om de werknemer te overtuigen zich voor zijn woon/werk-verplaatsingen een abonnement aan te schaffen voor het openbaar vervoer. Verder nam het aantal bedrijfswagens zelfs lichtjes toe in 2016.

Sinds 2011 kent het fietsverkeer een gestage opmars. Zo nam vorig jaar meer dan 1/5e van de werknemers de fiets naar het werk. Dit is een stijging van 13,1 % ten opzichte van 2015.

Ook flexibele mobiliteitsformules in de lift

Ook flexibele mobiliteitsoplossingen doen het goed: meer en meer mensen kiezen voor een combinatie van de fiets en de wagen, of de fiets en het openbaar vervoer. 0,5 % van de werknemers combineren de fiets met de trein, 0,2 % gebruikt zowel fiets als bus. De combinatie tussen fiets en privé-wagen blijkt veruit de populairste mix van vervoermiddelen (7,8 %). De werknemer maakt ’s ochtends dan ook naargelang van de weersomstandigheden zijn keuze.

Fiets

Sportieve werknemers kunnen maandelijks een mooie financiële compensatie bij elkaar fietsen en gaan met minder stress aan de slag dan hun filerijdende collega’s. Sinds 1 januari 2017 steeg het bedrag van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding overigens naar 0,23 euro per kilometer. Ook grotere afstanden kunnen zonder al te veel moeite afgelegd worden dankzij de intrede van de elektrische fiets en de speed pedelecs.

U kan aan uw werknemer een bedrijfsfiets ter beschikking stellen. Afhankelijk van het soort fiets krijgt uw werknemer een vrijstelling. Bij de snelle elektrische fiets is er geen volledige vrijstelling van het voordeel voor de werknemer. Zelfs niet als hij of zij de fiets enkel en alleen voor de verplaatsing woon/werk gebruikt. De “gewone” elektrische fiets voldoet wel aan de nodige vereisten en hier op zal men de gunstige modaliteiten kunnen toepassen.

Te voet

Wandelen is gezond, zorgt niet voor files en is milieuvriendelijk. Tot op heden werd er wettelijk echter nog niets specifieks geregeld rond een (vrijgestelde) kilometervergoeding voor wandelende werknemers. Toch betekent dat niet dat u uw werknemers geen vergoeding toe kan kennen die fiscaal vrijgesteld wordt. Er bestaat immers een algemene vrijstelling van belasting voor vergoedingen die betaald worden voor het woon/werk-verkeer afgelegd met een “ander vervoersmiddel”. In het verleden werd reeds meermaals bevestigd dat de woon/werk-verplaatsingen die te voet afgelegd worden onder die categorie vallen.

In de praktijk betekent dit dat indien uw wandelende werknemers een vergoeding ontvangen voor hun woon/werk-verkeer, deze vergoeding vrijgesteld zal zijn tot een bedrag van 390 euro per jaar (voor het inkomstenjaar 2017). Maar deze vrijstelling geldt enkel op voorwaarde dat uw werknemer zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst in zijn aangifte in de personenbelasting. Deze vrijstelling geldt niet voor bedrijfsleiders.

Elektrische bedrijfswagen

U kan als werkgever een elektrische bedrijfswagen ter beschikking stellen van uw werknemer. Elektrische wagens hebben geen CO2-uitstoot. Dat maakt dat de CO2-bijdrage niet toepasbaar is. U zal echter niet volledig kunnen ontsnappen aan deze bijdrage. Deze wordt in ieder geval beperkt tot een forfaitair bedrag. Een ander belangrijk voordeel is de kostenaftrek. Elektrische wagens zijn namelijk aftrekbaar aan 120 % en de elektriciteit gebruikt voor het herladen van de wagen aan 75 %.

Kleinere bedrijfswagen

Heel wat werknemers verkiezen cash loon in combinatie met een kleinere bedrijfswagen boven een grote bedrijfswagen. Wanneer uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking krijgen die ze ook voor privé-verplaatsingen mogen gebruiken, dan worden ze daarvoor belast op een voordeel in natura. Met “privé-verplaatsingen” wordt ook het woon/werk-verkeer van de werknemers bedoeld.

Gepersonaliseerd mobiliteitsplan als troef in “war for talent”

U kan zich als werkgever onderscheiden als u inzet op de individuele behoeften van uw werknemers. Dat levert u een voordeelpositie op de arbeidsmarkt op en in de “war for talent”. Werknemers zijn namelijk steeds vaker vragende partij om meer inspraak te hebben in hun compensatiepakket aan de hand van een cafetariaplan.

Zo hebben de cafetariaplannen er mede toe geleid dat de bedrijfsfiets een belangrijkere plaats inneemt. Het afgelopen jaar investeerden heel wat bedrijven in leasing-mogelijkheden voor fietsen en elektrische fietsen. Die laatste zorgden er ook meteen voor afstand een minder belangrijke rol speelt wanneer een werknemer de keuze moet maken tussen de fiets en een ander vervoermiddel.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Acerta)

Meer info: 016/24.63.20 of www.acerta.be.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.