België meer dan ooit Europees recyclagekampioen

Met een recyclagecijfer van 87,4% in 2016 bevestigt België, meer dan ooit, inzake recyclage van verpakkingen het best presterende land van Europa te zijn. Het percentage nuttige toepassing beliep vorig jaar 90%. Maar intussen wil Fost Plus, dat verantwoordelijk is voor het Belgische systeem, nog een stap verder zetten. Fost Plus blijft immers volop inzetten op een verruimde inzameling van plastic verpakkingen en steekt een tandje bij in de strijd tegen zwerfvuil. Tot slot ligt nog steeds een bijzondere focus op buitenshuis sorteren.

Fost Plus start bovendien een strategische studie op over het systeem van de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Dat moet uitmonden in een realistisch actieplan, dat het systeem verder optimaliseert.

Vorig jaar zette Fost Plus, zoals bekend, een reeks proefprojecten op met een verruimde inzameling van verpakkingen. In zes Belgische gemeenten werd de klassieke blauwe zak vervangen door een paarse zak, waarin de consument meer plastic verpakkingen kwijt kan. Afhankelijk van het scenario in kwestie werd de inzameling uitgebreid met harde plastics (zoals yoghurt-potjes) en met soepele plastics (in hoofdzaak folies en zakjes).

Uiteindelijk resultaat: in 2016 konden per inwoner op die manier 1,5 tot 5,5 kg aan bijkomende verpakkingsmaterialen worden ingezameld. Naast de veelbelovende resultaten, brachten de proefprojecten ook aan het licht dat aanzienlijke investeringen vereist zijn in de sorteercentra in het vooruitzicht van een uitrol in heel België. Bovendien zijn ook absoluut inspanningen vereist inzake efficiëntie, kwaliteit en snelheid.?

De invoering van verplicht sorteren in bedrijven in Wallonië, zoals dat in Vlaanderen en Brussel al het geval was, heeft positieve gevolgen gehad voor de ingezamelde hoeveelheden, die van 4.801 ton in 2015 naar 5.465 ton in 2016 zijn gestegen. Belangrijk hier is nog dat deze cijfers niet alle in de bedrijven gesorteerde PMD omvatten. Een groot deel van het bij kleinere bedrijven ingezamelde afval wordt immers meegerekend onder de noemer huishoudelijke inzameling, zonder dat Fost Plus voor die hoeveelheden over afzonderlijke cijfers beschikt. De tonnages liggen in de werkelijkheid dus veel hoger.

Naast het toerisme in bedrijven spitst Fost Plus zijn inspanningen in hoofdzaak toe op het toerisme en de vrijetijdsbesteding. Al vele jaren zijn er regelmatige contacten met vakantieparken, gemeentelijke sportcentra en andere recreatiedomeinen met de bedoeling deze ertoe aan te zetten om in het belang van eenieder aantrekkelijke sorteermogelijkheid in te voeren. Zo werd in 2016 met zeven kustgemeenten een vruchtbare samenwerking opgezet.

Opzet van Fost Plus is de hele kust te bestrijken … en uiteindelijk het hele land.

Meer sectornieuws

Agenda